NİKRÎZ

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Hava “No: 1” Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Longa Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Longa Haydar Tatlıyay (Kemani) (1890 – 01.11.1963)
Longa Sadi Erden (Ûdî)
Medhâl Orhan Kızılsavaş (1927 — 07.05.1992)
Oyun Havası Aslan Hepgür (Alparslan) (12.09.1934 — ?)
Oyun Havası (No: 1) “Kasap” Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Oyun Havası (No: 2) “Kasap” Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Oyun Havası (No: 3) Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Peşrev Ali Ufkî Bey (Santûrî, Alberto Bobevio LeopolitanoBobowsky) (1610? — 1675?)
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Peşrev İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Peşrev Kemal Batanay (1893 – 1981)
Peşrev Mahmud I. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel) (02.08.1696 — 13.12.1754)
Peşrev Meçhûl
Peşrev Mümin Ağa (? — 1650?)
Peşrev Solak-zâde (Mıskaalî Mehmed Hemdemî Çelebî) (? — 1658)
Peşrev Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Saz Semâî Câhit Gözkân (Hoca, Ûdî, Rebâbî) (1909 — 1999)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Saz Semâî Kemal Batanay (Tanbûrî, Hâfız) (1893 — 1981)
Saz Semâî Mahmud I. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel) (02.08.1696 — 13.12.1754)
Saz Semâî Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Saz Semâî Reşat Aysu (Kemânî, Yüksek Ziraat Mühendisi) (1910 — 13.10.1999)
Sirto Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Sirto Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Sirto (No: 2) Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Sirto (Çârgâhta) Fahri Kopuz (Mehmed, Ûdî) (İstanbul, 1882 — Ankara, 07.01.1968)
Sirto İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Sirto Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Sirto Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Sirto Zeynep Barut
Zeybek (No: 1) Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Zeybek (No: 2) Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Ben aşıkı mahzunu perişanı unutma Kadri Çelebi (Ama, Fedâî) (? — 1650?)
Benim aşkım senin aşkın Cevdet Çağla (Kemani, Ahmet) (08.05.1900 – 22.02.1988)
Berayi denei ma in heme çider cüşend Abdülkadir Merâğî (Hoca, Hâfız, İbnü Gaybî) (1360? — Mart 1435)
Bir destan dolaşır Bolu Dağı’nın Selahaddin İçli (1923 — 2006)
Bir yar sevdim etekleri yeldirme Amir Ateş (01.01.1942 — )
Bulutları dağıtırım (Emret Sultanım) Cemil Altınbilek
Canı küllabı seri zülfün çeker sendan yana Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
Dağ başında tüter duman Kadri Şençalar (Udi, Hacı) (1912 — 13.01.1989)
Dağlar yarimi gördün mü payine yüzler sürdün mü Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Dağlara gün vurur Karadeniz’den Turhan Taşan
Dedim dilber yanakların kızarmış Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
Deli gönül coşar gider Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Elmas senin yüzün gören Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Ey canımın canı Mahmut Oğul
Ferayidir gızın adı Ferayi ?
Geçtiğin yollarda hep adım adım A. Rezzak Tuğcu
Gel bahardan zevk alalım Mahmut Oğul
Gönül ne içün ateşlere yansın Fâize Ergin (Tanburi) (1894 — 21.02.1954)
Gönül sevdi bir duhteri ?
Kahve Yemen’den gelir ?
Kirpiğine sürme çek kına yak parmağına Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Meclisi meyde sakıya bana ne gül ne lale ver Mehmed Efendi (Kassâm-zâde) (? — 1758?)
Meyhanede kaldık bu gece Sadi Hoşses (1910 — 1994)
O güzel saçlarına hercai tak demedim Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 02.02.1985)
Sarı saçlar sırma telli Amir Ateş (01.01.1942 — )
Servi boylu ince belli Erdinç Çelikkol