NİŞÂBÛREK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Longa Aydın Oran (Kemânî) (1937 — )
Longa Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Longa Sedâd Öztoprak (Udi) (1890 — 1942)
Medhâl Ali Rif’at Çağatay (Ûdî) (İstanbul, 1867 — 03.03.1935)
Oyun Havası Sedâd Öztoprak (Ûdî) (1890 — 1942)
Peşrev Ahmed Ağa (Musâhib, Seyyid, Vardakosta (1728? — 1794)
Peşrev Ahmed Ağa (Sermüezzin, Çilingir-zâde) (1790? — 1835?)
Peşrev Aydın Oran (Kemânî) (1937 — )
Peşrev Cüneyt kosal (Kanûnî) (03.11.1931 — )
Peşrev Fahri Kopuz (Mehmed, Ûdî) (İstanbul, 1882 — Ankara, 07.01.1968)
Peşrev Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ) ?
(870 – Aralık 950)
Peşrev Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Peşrev Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Peşrev Zıyâ Paşa (Vezir Mehmed Yûsuf) (1849 — 1929)
Saz Semâî Ahmed Ağa (Musâhib, Seyyid, Vardakosta (1728? — 1794)
Saz Semâî Aydın Oran (Kemânî) (1937 — )
Saz Semâî Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Saz Semâî Mehmet İhsan Özer (Kanûnî) (12.07.1961 — )
Saz Semâî Münir Mazhar Kamsoy (29.12.1891 — 1973)
Saz Semâî Necdet Varol (Kanûnî) (İstanbul, 1925 — )
Saz Semâî Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Saz Semâî Osman Bey (Tanbûrî, Küçük) (1825? — 1900?)
Saz Semâî Şeref Canku (Kemânî) (İstanbul, 1910 — İzmir, 14.02.1979)
Saz Semâî Vecdi Seyhun (Viyolonselist) (1915 — 01.04.1984)
Aşkı fısıldar sesin bülbül müsün ah nesin Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Ayrılık yarı ölmekmiş Selâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Ayrılık yarı ölmekmiş_v2 Selâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Bade sunsam dideden kılmaz mısın bir nigah Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Bahar gibi gün gibi doğdun içime (Müjde) Necdet Varol (Kanuni) (1927 —)
Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmem İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Bir söz dedi canan ki keramet var içinde Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Fincanı taştan oyarlar ?
Gel gör ki nihan hanei dilde neler oldu Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Gel sevdiğim affet beni Latîf Ağa (Suyolcu) (1815? — 1885?)
Gönlüm özler kaybolan manalı mahzun Erdinç Çelikkol
Görmek ister daima her yerde çeşmanım seni Garbis (Uzun, Notacı, Kanuni, Kemani ve Tanburi) (? — 1925?)
Görmesem bir lahza cananım seni Ali Efendi (Mutâf, Hâfız) (? — 1910?)
Gül yüzün soldukca ömrümden siler Vecîhe Daryal (Kanuni) (1908 — 1979)
İftirakınla efendim bende takat kalmadı Cevdet Çağla (Kemani, Ahmet) (08.05.1900 – 22.02.1988)
İşte seri zülfü zerrin sarı güldür İsmail Hakkı Nebioğlu (1893 — 20.02.1965)
Lazım değil artık bana can sevgilinindir İsmail Hakkı Nebioğlu (1893 — 20.02.1965)
Mesti nazım kim büyüttü böyle biperva seni Yusuf Ziya Paşa (1849 — 1929)
Meyledip bir güli zare Ali Rıfat Çağatay (1867 — 03.03.1935)
Olmadı tenhaca bir işret çemende yar ile Osman Nuri Özpekel (Udi) (07.03.1957 — )
Özleyişler serzenişler söyleyişler özden midir? Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Titrer yüreğim ismini ansam kederimden Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 02.02.1985)
Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)