NÜHÜFT

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Andon Efendi (Lavtacı, Ûdî, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)
Peşrev Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Peşrev Zıyâ Paşa (Vezir Mehmed Yûsuf) (1849 — 1929)
Saz Semâîsi Ahmet Bey (Lavtacı) (? — 1925?)
Saz Semâîsi (No: 1) Aydın Nafiz Oran (Kemânî) (Ankara, 1937 — İstanbul, 03.07.2018 )
Saz Semâî Esad Efendi (Şeyhülislâm, Mehmed, Ebû-İshak-zâde) (Ekim 1685 — 09.08.1753)
Saz Semâîsi İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa, 1871 — Yemen, 1903)
Saz Semâîsi Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
Saz Semâîsi Necdet Yaşar (Tanbûrî) (Gaziantep, 1930 — İstanbul, 24.10.2017)
Saz Semâîsi Sâlim Bey (Neyzen, Üsküdarlı) (1829? — 05.07.1885)
Anarım ismini ağlar yanarım Akın Özkan (Tanbûrî) (1934 — 03.01.2007)
Ey servi nazı nevresim İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Gözüm yolda kaldı gittin gideli Fethi Karamahmutoğlu (Ûdî) (07.10.1942 — 07.10.1999)
Mecbur-ı aşk’ı olduğumu her gören bilir Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
Mest etti beni müşg odu Ebû-Bekir Ağa (Eyyûbî, Hacı, Seyyid, Çavuş) (1685? — 1759)
O şuh olursa bana mihriban muradımca Ebû-Bekir Ağa (Eyyûbî, Hacı, Seyyid, Çavuş) (1685? — 1759)
Seyredip aksi ruhun Tab’î Mustafa Efendi (Kassâm-Ahdeb-zâde, Ser-Müezzin-i Şehryârî, Hattat) (1705? — 1770?)
Şitabı badı saba Ebû-Bekir Ağa (Eyyûbî, Hacı, Seyyid, Çavuş) (1685? — 1759)
Ta kim hattın ey mah cebinim yüze çıktı Seyyid Mehmed Nuh (? — 1714)