PENCGÂH

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Mehter (No: 2) Meçhûl
Peşrev “Hayal İle…” Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Peşrev “Nazîre-i Nefîr-i Dem” Meçhûl
Peşrev Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Saz Eseri “Menekşe” İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Saz Semâî Kâtip Çelebi (1608 — 1656)
Saz Semâî Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh, ) (1642, 1647? — 1729?)
Saz Semâî Süleyman Erguner (Neyzen, Torun)
Sirto Necip Gülses (Tanburi) (01.10.1952 — )
Bi tü nefesi hoş nezedem hoş nenişestem Abdülkadir Merâğî (Hoca, Hâfız, İbnü Gaybî) (1360? — Mart 1435)
Biz fedai milletiz Subhi Ezgi (Neyzen, Tanbûrî, Albay, Dr. Mehmet Zühdü (1869 – 12.04.1962)
Guzubane nigahın bi amandır İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Hem sohbeti dildar ile mesrur idik evvel Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
Hem sohbeti dildar ile mesrur idik evvel_v2 Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
Müştakı lebet şeker füruşan Acemlerin
Payi yare düşmeye ağyardan nevbet mi var Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
Tutamadım dilimi Fethi Karamahmutoğlu