RAST

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Etüd Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Longa Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Longa Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Marş “Spor Marşı” (Nevâda) Ali Rif’at Çağatay (Ûdî) (İstanbul, 1867 — 03.03.1935)
Marş “Türk İzcileri Maşı” İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Medhâl Ahmet Çağan (12.04.1920 – 25.12.1966)
Medhâl (No: 1) Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Medhâl (No: 2) Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Medhal Ali Rif’at Çağatay (Ûdî) (İstanbul, 1867 — 03.03.1935)
Medhâl Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Medhâl (No: 1) Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Medhâl (No: 2) Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Medhâl Hüsnü Çarkman
Medhâl Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Oyun havası Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Oyun havası (No:1) Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Oyun havası (No:1) (Çargâhta) Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Oyun havası (No:2) Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Oyun havası (No:3) Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Oyun havası (No:4) Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Oyun havası (No:5) Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Oyun havası “Çiftetelli” Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Oyun havası “Hûrilerin Dansı” Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Peşrev “Menekşezâr” Akif Dede (Rebâî)
Peşrev “Cankurtaran” Ali Dede – Efendi (Ser–Neyzen, “Ser–Nâyî” ) (? — 1820?)
Peşrev “Mevc-i Aşk” Ali Dede – Efendi (Ser–Neyzen, “Ser–Nâyî” ) (? — 1820?)
Peşrev “Sünbül” Ali Dede – Efendi (Ser–Neyzen, “Ser–Nâyî” ) (? — 1820?)
Peşrev Âsım Bey (Giriftzen, Miralay, Hacı Mustafa) (1852 — 26.02.1929)
Peşrev “Dü-Şems” Beste-i Kadîm
Peşrev No:1 Beste-i Kadîm
Peşrev “Murassa’ “ Beste-i Kadîm
Peşrev Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Peşrev Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Peşrev Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Peşrev Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed
b. Tarhan b. Uzluğ) (870 – Aralık 950)
Peşrev “Çengiçegâne” Handan Ağa
Peşrev Hasan Ağa (Benli, Tanburi, Musâhib-i Şehryârî) (1607 — 1662)
Peşrev “Lâlezâr” Hüseyin Dede Efendi (Eyyûbî, Dervîş) (? — 1740)
Peşrev Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Peşrev “Murassa’ “ Mehmed Dede (Neyzen)
Peşrev Mehmet Bildik (Neyzen) (Konya / İhsaniye, 15.04.1940 — )
Peşrev (No: 1) Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh) (1642, 1647? — 1729?)
Peşrev (No: 2) Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh) (1642, 1647? — 1729?)
Peşrev (No: 3) Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh) (1642, 1647? — 1729?)
Peşrev “Gül Devri” Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh) (1642, 1647? — 1729?)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Peşrev “Musahabat-ı Mûsikîyye” Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Peşrev (No: 2) Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Peşrev “Bezm-Âver” Reftâr Kalfa (Tanbûrî) (? — 1700?)
Peşrev Sırrî Abdülbâki Dede (? — 1751)
Peşrev Solak-zâde (Mıskaalî Mehmed Hemdemî Çelebî) (? — 1658)
Peşrev No: 2 Solak-zâde (Mıskaalî Mehmed Hemdemî Çelebî) (? — 1658)
Peşrev Şerif Çelebi (? — 1680?)
Peşrev Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Peşrev Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 — 1884)
Saz Eseri “Gün Işığı” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Eseri “Balet” İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Eseri “Sevda Bahçesi” İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Ahmed Bey (Lavtacı)
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saz Semâî “Mevc-i Aşk” Ali Dede – Efendi (Ser–Neyzen, “Ser–Nâyî” ) (? — 1820?)
Saz Semâî “Sünbül” Ali Dede – Efendi (Ser–Neyzen, “Ser–Nâyî” ) (? — 1820?)
Saz Semâî Âsım Bey (Giriftzen, Miralay, Hacı Mustafa) (1852 — 26.02.1929)
Saz Semâî Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Saz Semâî Cemil Beşir
Saz Semâî Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Saz Semâî Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Saz Semâî Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Saz Semâî Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed
b. Tarhan b. Uzluğ) (870 – Aralık 950)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gevherî Sultan (Fatma, “Osmanoğlu”) (02.12.1904 — 10.12.1980)
Saz Semâî Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî “Hasret” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî (No: 1) Hakkı Bey (Ser-müezzin, Hâfız, İsmail) (İst. 01.07.1857 — İst. 21.01.1917)
Saz Semâî (No: 1) Hakkı Bey (Ser-müezzin, Hâfız, İsmail) (İst. 01.07.1857 — İst. 21.01.1917)
Saz Semâî “Çengiçegâne” Handan Ağa
Saz Semâî Hasan Ağa (Benli, Tanburi, Musâhib-i Şehryârî) (1607 — 1662)
Saz Semâî (No: 1) Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî (No: 2) Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî Hızır Ağa (Tanbûrî) (? — 1830?)
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa, 1871 — Yemen, 1903)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Metin Sevük (Doktor)
Saz Semâî Muzaffer İlkar (1910 — 23.02.1987)
Saz Semâî Münir Mazhar Kamsoy (29.12.1891 – 1973)
Saz Semâî Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Saz Semâî (No: 1) Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh) (1642, 1647? — 1729?)
Saz Semâî (No: 2) Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh) (1642, 1647? — 1729?)
Saz Semâî (No: 3) “Dilâbâd” Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh) (1642, 1647? — 1729?)
Saz Semâî (No: 4) “Dilârâ” Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh) (1642, 1647? — 1729?)
Saz Semâî Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Saz Semâî (No: 1) Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Saz Semâî (No: 2) Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Saz Semâî “Bezm-Âver” Reftâr Kalfa (Tanbûrî) (? — 1700?)
Saz Semâî Solak-zâde (Mıskaalî Mehmed Hemdemî Çelebî) (? — 1658)
Saz Semâî Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Saz Semâî “Nâme-i Hicrân” Volkan Gidiş (Kanûnî, Yrd. Doç. Dr.)
Saz Semâî Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 — 1884)
Sirto Maçhûl
Sirto Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Sirto İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Sirto Zati Bey
Sirto Zeynep Barut
Taksim Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Zeybek Erol Sayan (Tanbûrî) (17.01.1936 — )
Zeybek İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Zeybek (Çârgâhta) İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Zeybek Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Açılan bir gül gibi gir kalbe gönül gibi Hasan Güler (Dramalı, Udi) (1896 — 1984)
Açıldı ezharı bahar ?
Ağladırlar güldürürler Bahâeddin Bey (Miralay, Ser-Müezzin, Eyyûbî) (? —23.11.1899)
Ağlama sen sevgilim akmasın gözyaşların Oktay Tem
Ağlasam her lahza hakkım yok mudur Gülbenkyan (? — 1940?)
Ağlatırlar güldürürler Bahâeddin Bey (Miralay, Ser-Müezzin, Eyyûbî) (? —23.11.1899)
Ah ki küned (Kar-ı Muhteşem) Abdülkadir Merâğî (Hoca, Hâfız, İbnü Gaybî) (1360? — Mart 1435)
Akan gözyaşlarımı tutamaz oldum Oktay Tem
Aklımı yellere verdim Yalçın Tura
Aldattın kalbimi sen ömrüme zehir kattın Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — ) (Tanburi) (17.01.1936 — )
Alemi bezmi tarabda namekar olmakdasın İsmail Hakkı Nebioğlu (1893 — 20.02.1965)
Amed Nesimi Subhudem Abdülkadir Merâğî (Hoca, Hâfız, İbnü Gaybî) (1360? — Mart 1435)
Anlat bana gül goncası gördün mü Erdoğan Berker
Anlatayım halimi dildare ben Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Artık mümkün müdür sana inanmak Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Asude fikrim avarelendi Yûsuf Efendi (Hâfız, Kadıköylü, Attâr) (1857 — 1925)
Aşk bir masaldır ah gönül Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Aşık oldur kim kılar canın feda cananına Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Aşk denilen ateşe yanalım mı Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — ) (Tanburi) (17.01.1936 — )
Aşkı tü nihali hayret amed İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Aşkım güzel cananım güzel Neveser Kökdeş (1904 – 1962)
Aşkın içimde rüya İrfan Özbakır
Ay gülsün ufuktan sana sen bak ona gül de “Rakkase” İsmail Bahâ Sürelsan (19.11.1912 — 12.04.1998)
Aylar geçiyor sen bana hala geleceksin Selâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Bahar geldi güzelim gülleri dermek gerek Turhan Taşan
Baharın gülleri açtı Hasan Güler (Dramalı, Udi) (1896 — 1984)
Bahçende açılmış sana güller Muzaffer İlkar (1910 – 23.02.1987)
Bahçende safa hükmediyorken solayım Rüştü Şardağ (1915 — 1994)
Bahçendeki bülbülleri dinle güle aşık Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Bahtiyarım son demimde Hristo Efendi (Lâvtacı, Hânende, Hristaki Kiryazis, Mumcu) ( ? — 15.08.1914)
Baisi berbadım oldu can yıkıcı gözlerin Nubar (Kanuni) (1885 — 1954)
Bak şu kırlar hep yeşermiş Kazım Nami Erdölen
Bak yine geldi sonbahar “Sonbahar” M. Hüsnü Çarkman
Bana nasıl vazgeç dersin gönül senden vazgeçer mi Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Beğendim halini meftunun oldum ?
Beklemezken ben seni Hüsnü Çarkman
Belki bir sabah geleceksin Şekip Ayhan Özışık (02.02.1932 – 17.05.1981)
Ben küskünüm feleğe düştüm bitmez çileye Baki Duyarlar (Udi) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Ben mi yaşlandım yoksa Oktay Tem
Ben yaralı ceylanım yaralı ceylan Zeki Duygulu (1907 – 1974)
Beni benden alıyor gözümdeki gözlerin İrfan Özbakır
Beni buyün ile gel mestü rehavi ediver (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Benim olsan seni bir gül gibi “Yasemen” Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Bilmem hatırlar mısın ikimizde çocuktuk Oktay Tem
Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Bin can ile sevdim seni Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Bir acayip habı gaflete düştüm Civan Ağa (Lavtacı, Zivanis) (? – 1910?)
Bir an duramam yare nigah eylemedikce Melahat Pars (1918 — 2005)
Bir bakışla bağladın zülfüne şeyda dili Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Bir dame düşürdü ki beni bahtı siyahım Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Bir derin uykudadır şimdi gönlüm Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Bir dertle yanan gönlüme bir zerre deva yok Melahat Pars (1918 — 2005)
Bir dertle yanan gönlüme (Acemaşîrânda) Melahat Pars (1918 — 2005)
Bir dertli aşığım dermanım sende Sabri Sühâ Ansen (1908 — 1990)
Bir gönlüme bir hali perişanıma baktım Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Bir göz aşinalığı var aramızda Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Bir gün bu ayrılık biter diyordun Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Bir hasta güvercin gibi sessiz Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Bir yalnız kalbim vardı Oktay Tem
Biz aludeyi sagarı badeyiz Hâfız Post (Tanburi, Hânende, Mehmed, Çelebi) (1630? — 1694)
Bu dünyaya geldik niye Oktay Tem
Bu gün sensiz meram pek neşesiz durgun İsmail Bahâ Sürelsan (19.11.1912 — 12.04.1998)
Bu hüsn ile sen dilbera İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Bu kadar yürekten çağırma beni Rüştü Şardağ (1915 — 1994)
Bu öyle bir duygu ki sürecek yaşadıkça Belkiye Haliloğlu
Bu zevku safa sahnı çemenzare de kalmaz Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Bu zevku safa (Acemaşîrân’da) Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Bulan özünü gören yüzünü Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Cevr olur imkanı vuslat vermeyen imaların Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Cüda düştü gözümden güli zarın Âsım Bey (Giriftzen, Miralay, Hacı Mustafa) (1852 — 26.02.1929)
Cüda düştüm sevdiğimden İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Çalıma bak efede Hristo Efendi (Lâvtacı, Hânende, Hristaki Kiryazis, Mumcu) ( ? — 15.08.1914)
Çeşmi celledın ne kanlar döktü Kağıthane’de Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Çeşmi mahmurun sebeptir nale vü feryadıma Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Çık balkona sen İsmail Bahâ Sürelsan (19.11.1912 — 12.04.1998)
Çiçek çiçek sevgiler Mahmut Oğul
Çok uzun yıllar geçti merhaba demeyeli Erol Ünal
Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer’de Selahaddin İçli (1923 — 2006)
Darıldın mı gülüm bana ?
Datça’yı ilk kez görenin Oktay Tem
Dehrin gülüşü sahte bu ezvaka inan yok İsmail Hakkı Nebioğlu (1893 — 20.02.1965)
Denizleri dağları engelleri bir bir aş Mahmut Oğul
Dertliyim dert üstüne nice bir mihnet gelir Burhanettin Deran
Dil bir güzele meyletti hele İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Dost diye çırpındım gelen olmadı İrfan Özbakır
Dünyada bizi kim ayırır birbirimizden Muzaffer İlkar (1910 – 23.02.1987)
Dünyayı dolaşsam bir bir arasam Turhan Taşan
Ehli dil isen kendine zevkeyle cefayı Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885) Öztuna
Ela gözlüm sana bilmem can mı dayanır Sadi Hoşses (1910 — 1994)
Ela ya eyyühas saki “Sakiname” Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885) Öztuna
Ellerinde çözülüyor hayatımın bilmecesi Turhan Taşan
Erdi bahar sardı yine neşe cihanı Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Esti nesimi nev bahar Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Ey benim nazlı cananım Ahmet Çağan (12.04.1920 – 25.12.1966)
Ey gönül döndün nihayet sen de bir viraneye Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Ey gülnihali işvebaz aşubi canü şive Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Ey kerem ferma şehin şahı cihan ?
Ey servi hıraman çeşmine nur oldu cemalin Sabahattin Volkan
Ey vatanperver yine gel gayrete Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885) Öztuna
Fakir bir şairim amma yüreğim zengin a canım Cemil Demirsipahi (1933 — 12.01.2013)
Feryad ediyor aşıkı hasretzede hen an Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Fitneler gizlemiş mahur gözüne Mahmud Celâleddin Paşa (Çorlulu-zâde, Vezir) (1839 — 118.01.1899)
Gamdan azade heman Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Geçmesin sıcaklığı dudaklarından Oktay Tem
Geçsin günler haftalar Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Gel gönlümü yerden yere vurma güzel Alâaddin Şensoy (1932 – 17.02.1997)
Geldi Eyyamı bahar oldu safalar aşikar Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Gelse o şuh meclise nazü tegafül eylese Hâfız Post (Tanburi, Hânende, Mehmed, Çelebi) (1630? — 1694)
Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular Necdet Tokatlıoğlu (1933 — 27.09.2008)
Gittiğin yolları yakın sanarak Ali Şenozan (07.06.1939 — )
Gittin bırakıp sevgimi soldurmadı yıllar Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 02.02.1985)
Gönlümün ezhar içinde gül gibi dildarı var Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Gönlümün sevinci gururu sensin Oktay Tem
Gönül aşkınla göz yaşı dökmekten usandı Selahaddin İnal (1924 — 1982)
Gönül kurtulmuyor derdü elemden Garbis (Uzun, Notacı, Kanuni, Kemani ve Tanburi) (? — 1925?)
Gördüm seni Oktay Tem
Görsem seni doyunca İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Gözlerimin içine derin derin bak Alev Erguner
Gözümde daim hayali cana İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Gözümden ey peri ruyin niçin oldun nihan Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Gül ağacı değilem Necip Mirkelamoğlu
Gül yüzünde göreli zülfü semen Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Gülşende yine ahu enin İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Gülşende yine ahü enin eyledi bülbül v2 İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Gülünce aklımı başımdan aldın Hüsnü Çarkman
Gülüşün cana yakın pek kaçamak sözlerin Şekip Ayhan Özışık (02.02.1932 – 17.05.1981)
Gün olur aşıka Mecnun gibi Leyla görünür Doğan Ergin (Neyzen) (23.01.1941 — 28.06.1998)
Güne mutlu başlarım rüyada görsem seni Turhan Taşan
Güzel mevsimdir sonbahar Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Habgahı yare girdim arz için ahvalimi Âsım Bey (Giriftzen, Miralay, Hacı Mustafa) (1852 — 26.02.1929)
Hafız’ın kabri “Rindlerin Ölümü” Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Hasretinden dilhunum ben Rüştü Şardağ (1915 — 1994)
Hatırımdan çıkmaz asla ahdü peymanın Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Hava ılık güneş var tatlı güzel bir bahar Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Hayal ufkumda uçan bin bir renkler Neveser Kökdeş (1904 – 1962)
Hem kamer hem zühre Acemlerin
Her yer karanlık Pür nur o mevki “Mekber” Mehmed Bahâ Pars (Şeyh) (1877 — 25.10.1953)
Hicran olacaksa bu aşkın sonu Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Hiç bir şey kar etmez deli gönlüme Ziya Taşkent (1932 — 17.08.1999)
Hiç bulunmaz böyle dilbaz Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî, Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Hülyama doğan son güneşim Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
İçime hep hüzün doluyor Yıldırım Gürses (1939 — 2001)
İltifatın eyledi ihya beni Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
İnledik hasretle hep bin vade kandık sevgili Gevherî Sultan (Fatma, “Osmanoğlu”) (02.12.1904 — 10.12.1980)
İntizarın bana bildirmedi bir dem rahatı Rüştü Şardağ (1915 — 1994)
İstanbul’u artık hiç sevmiyorum Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
İster zengin ol sen istersen fakir Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Jaleler saçsın nesim nesim gülzare dönsün Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Kader böyle imiş ne söylesem boş Coşkun Erdem
Kaderimse çekerim bu dünyanın kahrını İsmet Nedim Saatçi (24.03.1937 — )
Kahraman ırkıma sızmış ihanet “Türkiyem” Müşerref Tezcan
Kalbimin acısı dinmez nedir hiç bilinmez Baki Duyarlar (Udi) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Kalbimin goncası gülü Oktay Tem
Kaldırma nikabını görüp mehtap kıskanır İsmail Safa Olcay
Kara gözüm efkarlanma gül gayrı Gültekin Çeki
Karanlık dünyana bir ışık olsam, aydınlık günlere çıkarsam seni Zeki Müren (06.12.1931 — 24.09.1996)
Karlı dağı aştım geldim Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Kışları yaz yapan hüner dildedir “Her yaşın ayrı bir güzelliği var” Erdoğan Berker
Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter İrfan Özbakır (Ûdî) (Amasya, 1926 — Marmaris, 14.12.2003)
Kimi dertten içermiş kimi neşeden Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Kimse bilmez kalbi mahzunum benim Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Kordon boyu seyrine düştü Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Kuşdilinde bir gece ay denize inince Rüştü Şardağ (1915 — 1994)
Lebi renginine bir gül konsun Ahmed Râsim Bey (1864 — 22.09.1932)
Levmeder ta haşredek gönlüm bana Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Maziyi nasıl taşlara çizmişse denizler Nihal Erkutun
Mehpareler elinde kalmış şikeste gönlüm Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Mevsimler başka başka bahar güzel Amir Ateş (01.01.1942 — )
Meyli lalinle dil mestane olsun Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Mükedder derdi peyderpeyle şimdi Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Muyi jülidem olubdur serde anka lanesi Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî, Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Nari aşkın yaktı beni İsmet Ağa (Tanburi) (? — 1870)
Na’tı Mevlana Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
Naveki gamzen ki her dem bağrımı İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Ne güzel şeylerdin bilmez miyim hiç Oktay Tem
Ne olur gitmesen böyle her akşam İrfan Özbakır
Ne sevincin ömrü varmış Mehmet Ilgın
Ne zaman uğrasam anlatır seni “Eski Eviniz” Oktay Tem
Nedendir bu dilizarın figanı Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Netsin bu gönül bilmiyorum ey servi boylum İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Neyle teskin edeyim ateşi hüsranımı Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Neyledi gör bana ol mahı mehi Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Nihansın dideden ey mesti nazım Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
O muydu yanımdan geçen Şekip Ayhan Özışık (02.02.1932 – 17.05.1981)
O yeşil gözlerin ömrüme bahardı Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Ömrümce hep adım adım İrfan Özbakır
Ömrümce hiç görmedim Oktay Tem
Ömrümde bütün sevgi sona erdi serapla Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Ömrmün bu hazan mevsimi hep ah ile geçti Yekta akıncı
Önce tuttun elimden Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Öyle güzel ki gözlerin bakmasını bir bilsen Yılmaz Yüksel (Udi) (1937 — )
Papatya sanırım yağan karları Güngör Kandeğer
Perişan saçların aşkımın ağıdır Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Rast Getirip fend ile (Kâr-ı Natık) İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Rengi ruhsarına gülgün dediler Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Rüya gibi her hatıra her yaşantı bana Mehmet Ilgın
Rüzgarın dilinde sevda türküsü Hanefi Özbek (Dr.)
Saçının tellerine gönlümü taktı kader Selahaddin İnal (1924 — 1982)
Saçların tarumar gözlerinde nem Şekip Ayhan Özışık (02.02.1932 – 17.05.1981)
Sağa sola bakıp gönül eğlerken Baki Duyarlar (Udi) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Saki parıldasın şefaki mey ile camımız Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Sana nasıl anlatsam Hüsnü Çarkman
Sazın gibi sinem dahi bir nağme zenindir Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Sen nazla gezerken güzelim güller içinde K. Nami Erdölen
Sen nazla gezerken güzelim güller içinde v2 Kazım Nami Erdölen
Senden ayrı yaşamam çünki çok sevdim Hüseyin Coşkuner
Senden hiç ummazdım bunu da yaptın Hüsnü Çarkman
Senden uzak günlerim zindan oluyor Dr. Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Senelerce gönül çek senelerce yol bekle İsmet Nedim Saatçi (24.03.1937 — )
Seni andım yine kalbimde derin bir sızı var Hasan Güler (Dramalı, Udi) (1896 — 18.06.1984)
Seni nasıl sevdiğimi bilemedin Oktay Tem
Seninle düştüm dile aşkın bana bir çile Sabri Sühâ Ansen (1908 — 1990)
Sensiz cihanda aşıka işret reva mıdır Necdet Dönmez
Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane İrfan Özbakır
Serta kadem ey pembe ten Âsım Bey (Giriftzen, Miralay, Hacı Mustafa) (1852 — 26.02.1929)
Sevda ile dillendi bu son şarkı sesinle Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Sevdaya düşüp şevk ile efgan bir olurmuş Hayri Yenigün (Receb) (1893 — 15.04.1979)
Sevdim seni aşkım da hayatım da senindir Dr. Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Sevdim seni aşkı anladım Neveser Kökdeş (1904 – 1962)
Sevdim yine bir nevcivan Abdi Efendi (Basmacı, hânende) (Aralık 1787 — 18.03.1851)
Sevgisi zehir aşkı da baştan başa kindir Şükrü Tunar (1907 — 15.07.1962)
Seviyorum derdin ya sözlerini unuttum Rüştü Eriç (Udi)
Sevmediklerinle gönül avutma İbrahim Efendi (Udî, Mısırlı, Avram Levi) (1872 — 1933)
Sevmek günahmış gibi saklarım gönlümde M. Hüsnü Çarkman (24.07.1954 — )
Sevmek seni bir suç ise affet günahım Neveser Kökdeş (1904 – 1962)
Sevmekten kim usanır Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Seyli ateşten emin olmaz yapılmış haneler Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Seyri gülü gülşen bi tü haramest Abdülkadir Merâğî (Hoca, Hâfız, İbnü Gaybî) (1360? — Mart 1435)
Son aşkımdın sevgilim Süleyman Şen
Son badeyi isterse gönül kolların ezsin Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Sordular mecnuna Leyla’nın saadet hanesin Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Sormayın aya ne oldum ?
Söyle neden büründün böyle güzel tüllere Selahattin Kaya
Söylemek istesem gönüldekini Selâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Söyleyemem yar yanında Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Sürsün mü tehassür a canım İsmail Hakkı Nebioğlu (1893 — 20.02.1965)
Şebabet gitti de elden başımdan gitmiyor sevda Cemil Efendi (Şekerci, Ûdî, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)
Tarifsiz acılar versen de bana Erdoğan Berker
Teselli bulmak istersen o gurbeti bi mevsimde Niko Andrikos
Unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım Şükrü Tunar (1907 — 15.07.1962)
Unutulmuş birer birer eski dostlar Gültekin Çeki
Uyusam göğsüne koysam da Şükrü Tunar (1907 — 15.07.1962)
Vuslatından gayri el çektim yeter Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Vuslatından gayri el çektim yeter v2 Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Yaklaşıyor gün be gün ömrümüz Selahaddin İnal (1924 — 1982)
Yaksan bile sen gönlümü bir zerre Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Yaktı cihanı ateşin Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Yaktığın ateşi söndürmez yıllar Rüştü Eriç (Udi)
Yalnız benim ol el yüzüne bakma sakın Selâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Yalnız benim ol el yüzüne bakma sakın v2 Selâhaddin Pınar (Tanburi, Udi) (22.01.1902 — 06.02.1960)
Yanına gelemiyor gelsem de kalamıyorum Oktay Tem
Yaz kış bahar güz demedim Amir Ateş (01.01.1942 — )
Yemin ettim bir kere dönmem geri bunu bil Selahaddin İnal (1924 — 1982)
Yıldızların altında otur sahili seyret Ümit Gürelman
Yıllar yılı hep yalvarır dururum Metin Everes
Yine bir gülnihal aldı bu gönlümü İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Yok mu cana aşıka hiç şefkatin Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal Süleyman Mertkanlı
Yoksun bu gece yine zehroldu şarabım Zeki Müren (06.12.1931 — 24.09.1996)
Yoksun bu gece yine zehroldu şarabım v2 Zeki Müren (06.12.1931 — 24.09.1996)
Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Yüzündür cihanı münevver eden İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Zülfünün tarı şuaı basıramdır şanesi Gürcü Hafız
Zülfünün zencirine bend eyledi Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 02.02.1985)
Zümrei huban içinde pek beğendim ben seni Rızâ Efendi (Kemânî, Üsküdarlı) (1780 — 1852)