SABÂ-BÛSELİK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Peşrev Meçhûl
Peşrev Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 — 1884)
Saz Semâî Aydın Nafiz Oran (Kemânî) (Ankara, 1937 — İstanbul, 03.07.2018 )
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî İsmail Dede Efendi (Deli, Şeydâ, Neyzen, Veli Dede) (1808? — 1860?)
Saz Semâî Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 — 1884)
Ağlasın bülbülleri varsın bu bağı alemin Sadeddin Kaynak
Eşi yoktur dünya içre Fethi Karamahmutoğlu
Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mahım İsmail Dede Efendi
Öyle üzdün öyle ağlattın ki gülmem bir daha Metin Everes
Rengi ruhi gülzarı tabah eyledi bülbül İsmail Dede Efendi
Yar ile ateş makan olsam da gülşendir bana İsmail Dede Efendi