SABÂ-ZEMZEME

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Peşrev İsmet Ağa (Mıskaalî) (? — 1850?)
Peşrev Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Saz Semâî Emin Dede (“Yazıcı”, Neyzen, Hâfız, Hattat, Hacı, Mehmed
(14.03.1883 – 03.02.1945)
Saz Semâî Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Saz Semâî İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Saz Semâî v2 İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Saz Semâî İsmet Ağa (Mıskaalî) (? — 1850?)
Saz Semâî Meçhûl
Aşkınla düştüm ateşe Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Bir tanesin şu alemde ey güzel Hristo Efendi (Lâvtacı, Hânende, Hristaki Kiryazis, Mumcu) ( ? — 15.08.1914)
Firakın sinemi dağlar Mahmud Celâleddin Paşa (Çorlulu-zâde, Vezir) (1839 — 118.01.1899)
Gittiğin günden beri buraların tadı yok Ali Şenozan (07.06.1939 — )
Gönül bilmez misin ol şivesazı Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Hayali yare değme girye dursun Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Kabul eyle sanadır arzı halim Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Neşe mendim sunma lutfet sakiya peymaneyi Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Saba yolun düşerse git o tıflı dilsitane sor Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Yareledi yarim dilizarımı Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)