SABÂ

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Medhal Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Oyun Havası Necip Gülses (Tanbûrî) (01.10.1952 — )
Oyun Havası Yorgo Bacanos (Ûdî) (1900 — 1977)
Peşrev Âsım Bey (Giriftzen, Miralay, Hacı Mustafa) (1852 — 26.02.1929)
Peşrev (Mevlânâ) Hamza Ağa (Kemani, Mevlevî Hamza Efendi) (? — 1830?)
Peşrev İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa, 1871 — Yemen, 1903)
Peşrev İsmail Fenni Ertuğrul (1855 — 1946)
Peşrev Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Peşrev “Naz ü Niyâz” Osman Dede (Nâyi, Şeyh, ) (1652? — 1730)
Peşrev Reftâr Kalfa (Tanbûrî) (? — 1700?)
Peşrev Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Saz Semâî Aziz Dede (Ser-Neyzen) (1835 — 07.03.1905)
Saz Semâî Bertan Üsküdarlı (Kanuni)
Saz Semâî Dürri Turan (Tanbûri) (1885 – 16.06.1961)
Saz Semâî Edhem Efendi (Kanuni) ( ? — 1920 ? )
Saz Semâî Fahrettin Çimenli (Tanburi)
Saz Semâî Gevherî Sultan (Fatma, “Osmanoğlu”) (02.12.1904 — 10.12.1980)
Saz Semâî Gültekin Aydoğdu (Kanûnî) (Antalya, 19.01.1936 — )
Saz Semâî Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî İsmail Fenni Ertuğrul (1855 — 1946)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Kim Sanders (30.03.1948 — 26.11.2013)
Saz Semâî Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Saz Semâî Osman Dede (Nâyi, Şeyh, ) (1652? — 1730)
Saz Semâî Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Saz Semâî Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz Semâî Wouter Swets
Saz Semâî Zaharya (Zaccharias, Tanburi, Hanende, Küçük, Mîr Cemil) (? — 1740?)
Taksim Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Zeybek Şükrü Tunar (Klarnetçi) (1907 — 15.07.1962)
Ağlarım ağladığım yare Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Aman doktor canım doktor derdime bir çare ?
Andım o geçen günleri hasretle derinden Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Aşıkına eylemez al Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Badı saba melin melin esersin Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Ben bu mihnetlerin içinde buldum artık halimi Hayri Yenigün (Receb) (1893 — 15.04.1979)
Bezmi gamını sahnı gülüstane değişmem Rızâ Bey (Neyzen, Vefâlı) (? — 1925?)
Bezmi yarda daima el bağlarım Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Bilmem ki nedendir bu benim kalbimin ahı Amir Ateş (01.01.1942 — )
Bir esmere gönül verdim Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Bir lahza nihan olsa (Murabba Beste) Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 – 24.11.1897)
Bir nigah et kahrile sen bakma Zeki Ârif Ataergin (Avukat) (1896 — 04.01.1964)
Bu aşkın ızdırabı bilmem ne zaman biter Zeki Müren (06.12.1931 — 24.09.1996)
Can verme gamı aşka sen Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 1985)
Dilberan ahdi vefayı unuturlar Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Düş ben gibi bir aşka sadakat ne imiş gör Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Ey badı saba yar ile vuslat ne zamandır Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Ey badı saba yare varıp halini söyle Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Ey badı saba yok mu bana müjde o yardan “Gülsüz Bahar” Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Gelmiş değil böyle peri Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Gizli derdimden haber ver sen o yare ey saba Zeki Ârif Ataergin (Avukat) (1896 — 04.01.1964)
Guş eyle gel bülbülleri nuş eyle camü mülleri İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Güle sorma o bilmez aşkı sevdayı neşeyi Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Gülistanı nakşı hüsnünden baharistan yazar Zaharya (Zaccharias, Tanburi, Hanende, Küçük, Mîr Cemil) (? — 1740?)
Gün doğdu gönül beklemede cilvei yari Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Haberin var mı saba kaküli cananımdan Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Hayali yare değme girye dursun Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Her cefanı çekerim sen yeterki mutlu ol Suat Sayın (1932 — 07.12.2006)
Her seferinde hep böyle koştum sevgiye Zekai Tunca
Kaçma ardınca süründürme Kadri Şençalar (Udi, Hacı) (1912 — 13.01.1989)
Kınalı keklik idim kanadımı kırdılar Zeki Müren (06.12.1931 — 24.09.1996)
Mendilimin yeşili ben kaybettim eşimi Anonim
Mey içerken düştü aksin camıma Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Neydin güzelim sen dün gece neydin Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Nigahı mestine canlar dayanmaz Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
On yedi tek düz mastika içtim ?
Öyle bir afeti yaktayı emelsin meleğim Aleko Bacanos (1888 — 27.12.1950)
Rengi solmuş atılmış Mahmut Oğul
Sahilde saba rüzgarı ağlarken uyan sen Mustafa Nafiz Irmak (1904 – 1975)
Semti dildare bu demlar seferin var mı saba Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Seni herkesten kıskanıyorum Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Süzdükçe o güzel gözlerini kalbimi yaktın Cevdet Çağla (Kemani, Ahmet) (1900 – 1988)
Uzayıp giden o tren yolları Naci Tektel