SÂZ-KÂR

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Peşrev Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Peşrev Hamparsum Limoncuyan (Kemânî, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Peşrev (Çargâhta) Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Peşrev Kâtip Çelebi (1608 — 1656)
Peşrev Musi (Tanbûrî, Haham Muşe Fao/Mûsâ) (? — 1770)
Peşrev Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Peşrev Somuncu Hâfız Efendi
Saz Eseri (Bir hane bir teslim) Bestekârın Kendi El Yazması Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî Ahmet Çağan (12.04.1920 – 25.12.1966)
Saz Semâî Aydın Nafiz Oran (Kemânî) (Ankara, 1937 — İstanbul, 03.07.2018 )
Saz Semâî Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Saz Semâî Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Saz Semâî Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Saz Semâî Gavsi Baykara (Neyzen, Kudümzen, Dede) (24.03.1902 — 15.11.1967)
Saz Semâî Hamparsum Limoncuyan (Kemânî, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Saz Semâî Kâtip Çelebi (1608 — 1656)
Saz Semâî Meçhûl
Saz Semâî Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Saz Semâî Somuncu Hafîz Efendi
Almış ele camı mülü İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Bir dil olacak şehi hüsnün divanesi İlya (? — 1799)
Bir dil olacak şehi hüsnün divanesi_v2 İlya (? — 1799)
Bir gariplik çöker ki vakit akşam olunca Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Biya ki kaddi tü der bağı nihali menest_v2 İlya (? — 1799)
Biya ki kaddi tü der bağı nihali menest İlya (? — 1799)
Bülbüllerin ister seni Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Cananımın o vechi dil arasına baktım İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Cem gitti bozulmaktadır erkanı harabat Hafız Yakub Efendi
Ey nahli gül dilber peri Rızâ Bey (Neyzen, Vefâlı) (? — 1925?)
Hemişe dilde sühan elde saz karımdır Tab’î Mustafa Efendi (Kassâm-Ahdeb-zâde, Ser-Müezzin-i Şehryârî, Hattat)
(1705? — 1770?)
Nice bir bülbüli nalan gibi feryad edeyim İlya (? — 1799)