ŞEDD-İ ARABÂN

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Longa Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Medhâl Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Peşrev Aleksan Ağa (Kemânî) (1850? — 1910?)
Peşrev Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Peşrev Erol Sayan (Tanbûrî) (17.01.1936 — )
Peşrev Fehmi Tekçe
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Peşrev Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Peşrev_v2 Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Peşrev Reşat Aysu (Kemânî, Yüksek Ziraat Mühendisi) (1910 — 13.10.1999)
Saz Eseri “Bir Makam Bir Usul” (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî Adil Bozkurt
Saz Semâî Ahmet Hatipoğlu (25.09.1933 — 23.08.2015)
Saz Semâî Aydın Nafiz Oran (Kemânî) (Ankara, 1937 — İstanbul, 03.07.2018 )
Saz Semâî Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Saz Semâî Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Saz Semâî (Bestekârın icrasından Cinuçen Tanrıkorur notaya almıştır.) Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Saz Semâî Erol Özbayram
Saz Semâî Erol Sayan (Tanbûrî) (17.01.1936 — )
Saz Semâî Faruk Şahin
Saz Semâî Haydar Tatlıyay (Kemani) (1890 – 01.11.1963)
Saz Semâî Hüsnü Üstün
Saz Semâî İsmail Demirkıran (Ûdî) (1940 — 08.04.2000)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Kenan Olguncan
Saz Semâî Münir Mazhar Kamsoy (29.12.1891 — 1973)
Saz Semâî Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Saz Semâî Ömer Efendi (Çengi)
Saz Semâî Özdemir Hafızoğlu
Saz Semâî Özgen Gürbüz
Saz Semâî Refik Tal’at Alpman (Hasan, Ûdî, Bebekli) (1894 — 1947)
Saz Semâî (No: 1) Reşat Aysu (Kemânî, Yüksek Ziraat Mühendisi) (1910 — 13.10.1999)
Saz Semâî (No: 2) Reşat Aysu (Kemânî, Yüksek Ziraat Mühendisi) (1910 — 13.10.1999)
Saz Semâî Sadık Tokyay
Saz Semâî Seyfeddin Efendi (Şehzâde Mehmed, “Osmanoğlu”) (22.09.1874 — 19.10.1927)
Saz Semâî Vefik Ataç (Mahmut, Tanbûrî) (Şanlı Urfa, 1948 — 08.03.1999)
Sirto Rayhan Karataş
Zeybek Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Ağaç bütün meyve bütün Suphi İdrisoğlu
Badei vuslat içilsin kasei fağfurdan Fâize Ergin (Tanburi) (1894 — 21.02.1954)
Bülbül ne için dameni yare uzattın Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Düşünür hep seni ruhum düşünür bipayan Şemseddin Ziyâ Bey (Çorlulu-zâde) (12.10.1882 — 1925)
Ey safayı arızından çeşmei hurşidi ab Dârü’l-Elhân Külliyâtı’ndan yazılmıştır. İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? – 1814)
Gam seni terk eylemez Kazım Uz (Muallim, Hoca, Sakallı Kazım Efendi) (21.02,1872 — 09.01.1942)
Gecemiz kapkara saki sun elin nur olsun Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Görülmemiş devri Yusuf’tan beri İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Gözümden gönlümden hayali gitmez İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Hicran yine gurbette benim kalbime doldu Ahmed Mükerrem Akıncı (Udi, Hâfız) (1884 — 17.11.1940)
İdini tebrik için ey gülizar Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Mahzun durur her köşesi Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Müjdeler gülzade gül basmış kadem Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 – 04.12.1948)
Nalevü feryadına bais nedir bülbül senin Nihat Adlim
Ne dem ki sinesi ol gül ruhun küşade olur Dârü’l-Elhân Külliyâtı’ndan yazılmıştır. Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (1730? — 1801?)
Nedir muradı dili kuyi yari biz biliriz Dârü’l-Elhân Külliyâtı’ndan yazılmıştır. Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (1730? — 1801?)
Nevbaharı hüsnüne ermez hazan Rahmi Bey (Mehmed) (27.12.1865 — 29.04.1924)
Olamam bir zevke mağlub Cemil Altınbilek
Pir olmada gerçi gönül amma civan ister İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? – 1814)
Senin aşkın ile ihya olurum İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)