SEGÂH

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Devir “Kabak Devri” Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh, ) (1642, 1647? — 1729?)
Longa Aydın Nafiz Oran (Kemânî) (Ankara, 1937 — İstanbul, 03.07.2018 )
Medhâl Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Medhâl Amir Ateş (01.01.1942 — )
Medhâl “Yıldızlar Altında Bir Rüya” “Mihrâbâd’dan İlhamlar” Vecdi Seyhun (Viyolonselist) (1915 — 01.04.1984)
Oyun Havası Aslan Hepgür (Alparslan) (12.09.1934 — ?)
Oyun Havası (Rumeli) Aslan Hepgür (Alparslan) (12.09.1934 — ?)
Oyun Havası “Pîşekâr Havası” Meçhûl
Peşrev Behzat H. Bayer
Peşrev Emir Çelebi
Peşrev Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Peşrev “Velvele-i Saz” Fenni Dede
Peşrev Hasan Ferit Alnar (Kanûnî) (11.03.1906 — 30.07.1978)
Peşrev “Karabatak” Hızır Ağa (Tanbûrî) (? — 1830?)
Peşrev İsmail Fenni Ertuğrul (Tırnova, 1855 — İstanbul, 29.01.1946)
Peşrev Osman Bey (Tanburi, Büyük)
Peşrev “Ağıt” Şentürk Deveci
Peşrev Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 – 1884)
Saz Eseri (Bir hane bir teslim) (Bestekarin kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Eseri “Özlem” Erol Sayan (Tanbûrî) (17.01.1936 — )
Saz Eseri “Cihangir Geceleri” Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saz Semâî Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Saz Semâî “Yakarış” Aydın Nafiz Oran (Kemânî) (Ankara, 1937 — İstanbul, 03.07.2018 )
Saz Semâî Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Saz Semâî Güldeniz Ekmen Agiş (Kanûnî)
Saz Semâî Hasan Fehmi Mutel (Kemençeci) (1885 — 22.05.1964)
Saz Semâî Hızır Ağa (Kemani) (? – 1760?)
Saz Semâî Hüseyin Sâdeddin Arel (18.12.1880 — 06.05.1955)
Saz Semâî İsmail Fenni Ertuğrul (Tırnova, 1855 — İstanbul, 29.01.1946)
Saz Semâî “Gün Batarken” Münir Ergi (Neyzen)
Saz Semâî Münir Mazhar Kamsoy (29.12.1891 — 1973)
Saz Semâî Necdet Yaşar (Tanbûrî) (Gaziantep, 1930 — İstanbul, 24.10.2017)
Saz Semâî Osman Bey (Tanbûrî, Küçük) (1825? — 1900?)
Saz Semâî Osman Dede (Nâyi, Şeyh, ) (1652? — 1730)
Saz Semâî Raif Bey (Udi) ( ? — 1915? )
Saz Semâî Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Saz Semâî Sâdık Ağa (Musâhib-i Şehryârî, Kemânî, Tanbûrî, Hâfız, Mehmed)
(1757? — 1815)
Saz Semâî Sâdi Erden (Ûdî) (1896 — 20.06.1963)
Saz Semâî Sâdi Işılay (Kemânî) (05.02.1899 — 11.03.1969)
Saz Semâî Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Saz Semâî Sebuh Efendi (Kemânî, Âmâ, Samatyalı Simonyan) (? — 1890?)
Saz Semâî Selâhaddin Bey
Saz Semâî Süleyman Erguner (Neyzen, Dede) (02.08.1902 — 01.12.1953)
Saz Semâî Süleyman Erguner (Neyzen, Torun)
Saz Semâî Şakir Ünal Ensari (Dr. Kemani, Udi) (01.03.1938 — )
Saz Semâî Ünal Ensari
Saz Semâî Vecdi Seyhun (Viyolonselist) (1915 — 01.04.1984)
Saz Semâî Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 – 1884)
Açılır gonca gül yar Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Ah o gönül hırsızı Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Akan pınardan tatlı sesin gönlümün neşesisin Neveser Kökdeş (1904 — 1962)
Akşam yine ruhumdaki hicran ile yandım Vecdi Seyhun (Viyolonselist) (1915 — 01.04.1984)
Al al idi yanakların Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Aşk ateşten bir gömlek onu giyen bilir Amir Ateş (01.01.1942 — )
Aşk yolunda bağrı yanık yolcular Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Aşkın beni durmaz yakar Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Aşkın o sihirli elini hisseder gibiyim Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Aşkın o sihirli elini hisseder gibiyim_v2 Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Ayrılık yaman kelime Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Ayrılık yaman kelime_v2 Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Baharı okşuyor ellerim Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 1985)
Bakıp ahvali perişanına ar eyle gönül Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Bala kekliğinem avla meni Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Ben seni unutmak için sevmedim Amir Ateş (01.01.1942 — )
Benim sen nemsin ey dilber Ahmed Râsim Bey (1864 — 22.09.1932)
Bensiz ey gül gülşeni alemde Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Binmişler atlarına çıkmışlar seferlere Cemil Altınbilek
Bir emele bin ah çeksem Neveser Kökdeş (1904 – 1962)
Bir nay sesiyle dil nar oldu Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım_v2 Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Bu günde akşam oldu yine haber yok Mahmut Oğul
Bu tatsız akşam saatinde Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Bülbül yetişir bağrımı hun etti dil figanın Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Can sana kurban gerek Necdet Varol (Kanuni) (1927 —)
Çektigim bilmem nedendir dehri gerdundan Melekset (Notacı, Mustafa Nûri Efendi) (1857 — 1937)
Çeşmi meygunun ki bezmi meyde canan döndürür Zaharya (Zaccharias, Tanburi, Hanende, Küçük, Mîr Cemil) (? — 1740?)
Derman kar eylemez Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Devrildi yazık Abidei İlmü Fazilet “Arel İçin” Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Dil harabı aşkınım sensin sebep Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Dilde sevda sinede dağı firak Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Diyemem ben elemi dehr ile dilgir olsun Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Doldur getir ey saki gül çehre piyale Mustafa İzzet Efendi (Kazasker, Neyzen, Hacı) (1801 – 15.11.1876)
Dönülmez akşamın ufkundayız Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 1981)
Düştü enginlere bir ince hüzün Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Erzurum oylum oylum Yavru
Etti o güzel ahde vefa müjdeler olsun Ebû-Bekir Ağa (Eyyûbî, Hacı, Seyyid, Çavuş) (1685? — 1759)
Ey servi naz gülşene gel hendenle handan olayım ben Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Farkı yok bir Cennetabadın bugün viraneden Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Gece sessiz ve karanlık Gültekin Çeki
Gel ey saki bana sun bir piyale erişti mevsimi gül faslı lale Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Gel gitme kalmasın gözüm yollarda Ali Rızâ Bey (Kaptan-zâde, Kanuni) (1881 — 16.02.1934)
Gönlümün baharı bir gün açacak mı acep Neveser Kökdeş (1904 – 1962)
Gözlerinden içti gönlüm neşeyi Şükrü Şenozan (Neyzen, Dr., Albay, Osman) (1874 — 04.07.1954)
Gözlerine meftun oldum Mehmet Erbulan
Gurbet içimde bir ok her şey bana yabancı “Buruk Acı” Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Gülünce dudakların (Güller ve dudaklar) Bora Ayhanoğlu
Güzel yavrum şen meleğim Belkiye Haliloğlu
Hatırı naşadı gel gör bir nefes şatet beni Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Hayat benzer bir sele Necdet Tokatlıoğlu (1933 — 27.09.2008)
Her nefes ömrümde bin bir hasretin ahın tüter Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Herkes gitti yalnız kaldım meyhanede Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Hülyalarımın çiçeği soldu melal içinde Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
İçten gelen en derin sevgilerim hep senin Teoman Önaldı
İncecikten bir kar yağar Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
İzmir’in kavakları dökülür yaprakları ?
Kapat gözlerini kimse görmesin Mustafa Seyran
Kırdın ümidimi yıktın şu gönül lanesini Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Kırılan ümitlerin mazidedir neşesi benim şimdi tesellim meyhanecinin sesi Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Kimse beni senin gibi sevmeyecek Turhan Taşan
Köprüler yaptırdım gelip geçmeye(Karam) ?
Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına Neveser Kökdeş (1904 – 1962)
Küçüktüm yıllarca çektin nazımı Oktay Tem
Leyla bir özgecandır Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Nazlı ipek yumağım(Ninni) Şerif İçli (20.12.1899 — 06.02.1956)
Neden sevdim bilmem neden içtim aşkı gözlerinden Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Olmaz ilaç sinei sad pareme Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Ruhumda yine aşk bestesi var Zeki Müren (06.12.1931 — 24.09.1996)
Ruhunda ölen nağmede sevda sesi var mı Sâdi Işılay (Kemânî) (05.02.1899 — 11.03.1969)
Saçın yüzüne değse tenini kıskanırım “Kıskanırım Seni Ben” Teoman Alpay (Ûdî) (1932 — 13.02.2005)
Sana bin bir özlemle döneceğim demişdin Hüseyin Erbay
Sana da yaptırayım Naciye’m fil dişi tarak ?
Sen gidersen benim halim nice olur Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Seni düşünürken bağrımı okla delesim Erdoğan Berker
Seni her dem anıyorum İbrahim Efendi (Udî, Mısırlı, Avram Levi) (1872— 1933)
Seni seven olmasın (Beddua) Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Sevda yaratan gözlerini her zaman öpsem Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Siyah gözde bin keder Selahaddin İçli (1923 – 2006)
Şu yüreğim can evimde vurdukça Suphi İdrisoğlu
Sun da içsin yar elinden aşıkın peymaneyi Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Suyi Kağıthane’de Mecnun misali Hristo Efendi (Lâvtacı, Hânende, Hristaki Kiryazis, Mumcu) ( ? — 15.08.1914)
Teselligahım oldu en ücra meyhaneler Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Tutii mucize guyem ne desem laf değil Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
Tutii mucize guyem ne desem laf değil_v2 Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
Yemenimin uçları çıkamam yokuşları “Allı Yemeni” Anonim
Yine hicran ile gün bitti Melahat Pars (1918 — 2005)
Zenciri aşkın dil bestesiyem Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Zevk olur giryelerim kalbi sefa mestinize Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)