ŞEHNÂZ-BÛSELİK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Medhâl Cüneyt kosal (Kanûnî) (03.11.1931 — )
Peşrev Akın Özkan (Tanbûrî) (1934 — 03.01.2007)
Peşrev Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Peşrev Ali Ağa (Kemani) (1770 — 06.06.1830)
Peşrev Bekir Sıtkı Sezgin (01.07.1936 – 10.09.1996)
Peşrev Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Peşrev Selâhaddin Erköse (Udî) (1929 — 08.03.2013)
Peşrev Zeki Mehmed Ağa (Tanbûrî, Tanbûrî Nûmân Ağa-zâde Musâhib-i Şehryârî)
(1776 — Xl.1846)
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saz Semâî Emin Ongan (Kemânî) (14.09.1906 – 02.02.1985)
Saz Semâî Emin Dede Efendi (Neyzen) (? — 1745)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Saz Semâî Leon Hanciyan (Levon) (1857 — 11.07.1947)
Saz Semâî Reşat Aysu (Kemânî, Yüksek Ziraat Mühendisi) (1910 — 13.10.1999)
Saz Semâî No: 1 Sedâd Öztoprak (Udi) (1890 — 1942)
Saz Semâî No: 2 Sedâd Öztoprak (Udi) (1890 — 1942)
Saz Semâî Selâhaddin Erköse (Udî) (1929 — 08.03.2013)
Saz Semâî Tevfik Kolaylı (Neyzen) (24.03.1879 — 28.01.1953)
Saz Semâî Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 — 1884)
Saz Semâî Zeki Mehmed Ağa (Tanbûrî, Tanbûrî Nûmân Ağa-zâde Musâhib-i Şehryârî)
(1776 — Xl.1846)
Bak gecem gündüz oldu Hasan Özçivi (1925 – 1986)
Bir devlet içün çerha temennadan usandık İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Feryad kim feryadımı güş etmez ol simin Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Gel güzelim gel bana buldukça imkanını Necip Mirkelamoğlu
Kul oldum bir cefakare Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Küçük suda gördüm seni Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Küçüksu’da gördüm seni_v2 Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Yolun bulamam yüzün göremem Ali Bey (Denizoğlu, Kemânî, Kıbtî) (? — 1860?)
Yolun bulamam yüzün göremem_v2 Ali Bey (Denizoğlu, Kemânî, Kıbtî) (? — 1860?)