ŞEHNÂZ

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Longa Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Longa v2 Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Longa “Bahar Sevinci” Erol Çifçi (Ûdî)
Longa Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Mandıra Necip Gülses (Tanburi) (01.10.1952 — )
Medhal Aydın Nafiz Oran (Kemânî) (Ankara, 1937 — İstanbul, 03.07.2018 )
Medhal (Bestekarın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Peşrev Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Peşrev Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Peşrev Ali Ağa (Kemani) (1770 — 06.06.1830)
Peşrev (No: 1) Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Peşrev (No: 2) Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Peşrev Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Peşrev Mahmud 1. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel) (02.08.1696 — 13.12.1754)
Peşrev Necdet Varol (Kanûnî) (İstanbul, 1925 — )
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Peşrev Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Saz Semâî Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Saz Semâî Abidin Gerçeker (Prof. Dr.) (1929 — )
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saz Semâî Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Saz Semâî Aydın Nafiz Oran (Kemânî) (Ankara, 1937 — İstanbul, 03.07.2018 )
Saz Semâî Doğan Ergin (Ali, Neyzen) (23.01.1941 — 28.06.1998)
Saz Semâî Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Saz Semâî (No: 1) Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî (No: 2) “Sevgi” Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Saz Semâî Hilmi Bey (Santuri)
Saz Semâî Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Mahmud I. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel) (02.08.1696 — 13.12.1754)
Saz Semâî Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Saz Semâî Osman Nuri Özpekel (Ûdî) (07.03.1957 — )
Saz Semâî Ömer Altuğ (Tanbûrî) (1905 — 1965)
Saz Semâî Pınar Köksal
Saz Semâî Sadun Aksüt (Tanbûrî) (Amasya, 26.10.1932 — )
Saz Semâî Sedâd Öztoprak (Ûdî) (1890 — 1942)
Saz Semâî Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Saz Semâî Reşat Aysu (Kemânî, Yüksek Ziraat Mühendisi) (1910 — 13.10.1999)
Ateşi aşkın harabetti dili suzanımı Latîf Ağa (Suyolcu) (1815? — 1885?)
Bahar oldu a canım Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler Zeki Ârif Ataergin (Avukat) (1896 — 04.01.1964)
Beni ateşlere salan o kapkara gözler_v2 Zeki Ârif Ataergin (Avukat) (1896 — 04.01.1964)
Bir güli ranaya müptela oldum Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Bir nev civana dil müpteladır Selim III. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Demi visali o şuha itabi neylersin İsmail Ağa (Kara) (1674? — 1724)
Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum Şemseddin Ziyâ Bey (Çorlulu-zâde) (12.10.1882 — 1925)
Didem yüzüne nazır Yahyâ Nazîm Çelebi (1650? — Şubat 1727)
Didem yüzüne nazır_v2 Yahyâ Nazîm Çelebi (1650? — Şubat 1727)
Dilden hayalin bir zaman Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Dün sen yine sazınla benim gönlümü aldın Muhlis Sabahaddin Ezgi (1889 – 1947)
Etmedin bir lahza ihya hatırı viranımı İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 – 1869)
Etmedin bir lahza ihya hatırı viranımı_v2 İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 – 1869)
Ey dilberi işvebaz Rahmi Bey (Mehmed) (27.12.1865 — 29.04.1924)
Ey habı naza kanmayan Şemseddin Ziyâ Bey (Çorlulu-zâde) (12.10.1882 — 1925)
Ey verdi rana şuhi melekveş İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Feryad ki feryadıma imdat edecek yok Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Fırsat bulsam yare varsam Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Fırsat bulsam yare varsam_v2 Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Geleydi nuri aynim şimdi Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Gönül durmaz su gibi çağlar İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Kalbinde yerim yoksa da çehremde izin var Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Meclis ara muğpeçenin Mustafa Çavuş (Tanbûrî, Âşık) (? — 1745?)
Meramı andelibin vaslı güldür Rızâ Efendi (Kemânî, Üsküdarlı) (1780 — 1852)
Methedeyim o dilberi Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 1981)
Müptelayı derdi aşkınla çak oldum ey gönül Niyazi Sayın (Neyzen) ( 1927 – )
Sakiye mey sun ki bir gün lalezar elden gider Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Sana ey canımın canı efendim İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Sevdi bu gönül seni İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Söyle niçin benden kaçtın Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Şuh endaz sevdiceğim benim Necdet Varol (Kanuni) (1927 —)
Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş Nevres Paşa (Vezir, Mehmed) (14.08.0826 — 13.12.1872)
Zülfüne baktıkça ey şuhi cihan Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)