ŞEVK-EFZÂ

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Bir makam tarifi (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Longa Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Medhal Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Medhal Amir Ateş (01.01.1942 — )
Peşrev (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Peşrev Donizetti Paşa (Guiseppe Donizetti) (06.11.1788 – 12.02.1856)
Peşrev Fârûk Şâhin (Ûdî) (03.12.1957 — 07.10.2010)
Peşrev Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Peşrev M. İhsan Özer (Kanuni) (12.07.1961 — )
Peşrev Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Saz Semâî Aydın Nafiz Oran (Kemânî) (Ankara, 1937 — İstanbul, 03.07.2018 )
Saz Semâî Cavit Cenkoğlu
Saz Semâî Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemânî) (01.04.1958 — )
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa, 1871 — Yemen, 1903)
Saz Semâî İsmail Dede (Nâyî)
Saz Semâî İsmail Demirkıran (Ûdî) (1940 — 08.04.2000)
Saz Semâî “Uzaklara Sesleniş” Münir Ergi (Neyzen)
Saz Semâî Saîd Dede (Şeyh, Neyzen, Mehmed) (1803? — Eylül 1853)
Açıldı nev bahar bir goncai gül Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (? — 1801?)
Ağlamakla tayyedersin Cemil Altınbilek
Bir gün sılaya geldiğimde (Anacığım) Mehmet Onur
Dil besteye lutf u keremin mahazar eyle Hâfız Mehmed Efendi (Kömürcü-zâde, Musâhib-i Şehriyârî) (— 1835?)
Doymadan sevgine doymadan sana yoksa bırakıp ta gidiyor musun Celâl Abacı
Endamına ram oldu gönül düştü belaya Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Ermesün el o şehin şevketi valalarına İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Ey nevbaharı hüsnü an Abdülaziz Han (Sultan) (08.02.1830 — 04.06.1876)
Geçip de karşıma gözlerin süzme Ahmet Ağa
Güllerin karşımda her an solmadan Niyazi Sayın (Neyzen) ( 1927 — )
Hemdemin olsun şehinşaha Sâlih Efendi (Suyolcu-zâde) (1806 — 1862)
Hengamı safadır bu şeb ey mahı cihan tab Abdullah Ağa (Hânende, Şehlevendim, Şehlâ Hâfız) (1775? — 1825?)
Hüsni zatın gibi bir dilberi simin endam Hâfız Mehmed Efendi (Kömürcü-zâde, Musâhib-i Şehriyârî) (? — 1835?)
Neş’esi hâtıra geldi nigeh-i dilberinin Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Sebep sensin gönülde ihtilale Mustafa Nafiz Irmak (1904 – 1975)
Şimdi ay bir servisimindir suda Hayri Yenigün (Receb) (1893 — 15.04.1979)
Yine bir badı hazan esti güzel bahçemize İsmail Bahâ Sürelsan (19.11.1912 — 12.04.1998)