SİPİHR

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Peşrev Dil-Hayat Hanım (Kalfa, Tanburi, Hânende) (1710? — 1780)
Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Peşrev Şentürk Deveci
Peşrev Zeki Ârif Ataergin (Avukat) (1896 — 04.01.1964)
Saz semâî Burhan Kul
Saz semâî Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Saz semâî Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz semâî Selim Dede
Saz semâî Fikret Karakaya
Saz semâî Zeki Ârif Ataergin (Avukat) (1896 — 04.01.1964)
Açıl ey gonca leb nur eylesin Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Ateşli gözlerinin seyrine daldım Cengiz Onural
Çıkmada ahım sipihre yine ol şeh naz eder Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Düştüm yine sevdasına bir teze civanın Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Halatı dili benzetemem haleti sihre Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Kaç takvim eskidi Fethi Karamahmutoğlu
Kana kana içelim mey kanalım sahbadan Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Kuşei gamda nişinim seni sevdim Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Merdumi dideme bilmem ne füsun etti felek Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Mürgi evci uzletim kevnü makan ağlar bana Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Vardım yanaşıp fülki şerab ile suyunca Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Yine bu gece çıkardım sipihre nalemi ben Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)