SULTÂNÎ-YEGÂH

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Hava Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Longa Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Longa “Şenlik” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Medhal Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Medhal Ali Rif’at Çağatay (Ûdî) (İstanbul, 1867 — 03.03.1935)
Medhal Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Medhal Kemal Emin Bara (1876 – 1957)
Oyun Havası (No: 1) Aslan Hepgür (Alparslan) (12.09.1934 — ?)
Oyun Havası (No: 2) “Kasap Oyun Havası” Aslan Hepgür (Alparslan) (12.09.1934 — ?)
Oyun Havası (No: 3) Aslan Hepgür (Alparslan) (12.09.1934 — ?)
Oyun Havası Müfit Kuraner
Oyun Havası Bestekârı meçhûl, Refik Fersan’ın icrasandan notaya alınmıştır.
Peşrev Ârif Bey (Kanûnî, Hacı) (1862 — 1911)
Peşrev Bekir Sıtkı Sezgin (01.07.1936 – 10.09.1996)
Peşrev Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Peşrev Kazım Uz (Muallim, Hoca, Sakallı Kazım Efendi) (21.02,1872 — 09.01.1942)
Peşrev Mustafa Sunar (Kemânî, Rebâbî, Eyyûbî) (1881 — 1961)
Peşrev Nedîm Ağa (? — 1850?)
Peşrev Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Peşrev (No: 2) “Perişan Ruhlar” Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Saz Eseri (Usûl Fihristli) Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Saz Semâî Ârif Bey (Kanûnî, Hacı) (1862 — 1911)
Saz Semâî Aydın Nafiz Oran (Kemânî) (Ankara, 1937 — İstanbul, 03.07.2018 )
Saz Semâî Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Saz Semâî “Rüzgâr” Gavsi Baykara (Neyzen, Kudümzen, Dede) (24.03.1902 — 15.11.1967)
Saz Semâî “Yeniden Doğmak” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî (No: 1) Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Saz Semâî Kazım Uz (Muallim, Hoca, Sakallı Kazım Efendi) (21.02,1872 — 09.01.1942)
Saz Semâî Meçhûl
Saz Semâî Mildan Niyâzi (Ayomak) (1888 — 24.04.1947)
Saz Semâî Musi (Tanbûrî, Haham Muşe Fao/Mûsâ) (? — 1770)
Saz Semâî Mustafa Sunar (Kemânî, Rebâbî, Eyyûbî) (1881 — 1961)
Saz Semâî “Kardelen ve Kristâller” Münir Ergi (Neyzen)
Saz Semâî Nedîm Ağa (? — 1850?)
Saz Semâî Ömer Altuğ (1905 – 1965)
Saz Semâî Raif Bey (Ûdî) ( ? — 1915? )
Saz Semâî Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Saz Semâî Reşat Aysu (Kemânî, Yüksek Ziraat Mühendisi) (1910 — 13.10.1999)
Saz Semâî Şakir Ünal Ensari (Dr. Kemani, Udi) (01.03.1938 — )
Saz Semâî Yılmaz Karakoyunlu (26.04.1936 — )
Sirto Ahmet Hamdi Erdoğmuş
Sirto Cevdet Çağla (Kemânî, Ahmet) (08.05.1900 – 22.02.1988)
Sirto Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Sirto Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Sirto “Neşeli Demler” Reşat Aysu (Kemânî, Yüksek Ziraat Mühendisi) (1910 — 13.10.1999)
Sirto Sâmi Bey (Ûdî, Hattat) (1874 — 30.08.1939)
Zeybek Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Adın dua sanki bende Turhan Taşan
Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Andıkça geçen günleri hasretle derinden Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Andıkça geçen günleri hasretle derinden v2 Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Aşkın karanlık yolunda Mustafa Sunar (1881 – 1961)
Aşkın karanlık yolunda v2 Mustafa Sunar (1881 – 1961)
Ben seni yıllardan beri sever bekler dururum Oktay Tem
Bir peri sima güzelsin hüsnüne yokdur baha Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Biz Çamlıca’nın üç gülüyüz Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Biz Çamlıca’nın üç gülüyüz v2 Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Biz Heybeli’de her gece mehtaba çıkardık Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Biz Heybeli’de her gece mehtaba çıkardık v2 Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Biz Heybeli’de her gece mehtaba çıkardık v3 Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Bu gülzarın yine bir nev baharı Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Bu gülizarın yine bir nev baharı v2 Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Bu hülyalar diyarında gizli bir zevk düğünü Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 1981)
Canü dilimiz lutfi şehin şah ile mamur İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Canü dilimiz lutfi şehin şah ile mamur v2 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Düştüm delice aşkın seline yalnız sen girdin gönlüme “Yalnız Sen” Göksel Baktagir (Kanûnî)
Geldi kuşlarla yeşil dallara yaz Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Gönlüm sevdi şimdi bir yar Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Gül yüzüne aşık oldum Oktay Tem
Güller açmış bülbül olmuş bikarar Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Güller açmış bülbül olmuş bikarar v2 Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Habide olan talii nasazım uyandı Sâmi Bey (Udi, Hattat) (1874 — 30.08.1939)
Hasrete dayanamam Oktay Tem
Hayat gençlik boyunca bir aşkın rüyasıdır Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 1981)
Hayat gençlik boyunca bir aşkın rüyasıdır v2 Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 1981)
Kaçıncı faslı bahar bu solar gider emelim Cevdet Çağla (Kemani, Ahmet) (1900 – 1988)
Kalbimde ateş var sen yakıyorsun A. Rezzak Tuğcu
Misalini ne zemin ü zaman görmüştür İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Müjganı çeşmim canana saki Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Nihan ettim seni sinemde İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Nihan ettim seni sinemde v2 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Peymaneme mehtap süzülüp dolduğu akşam Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 1985)
Saçının telleri göğsünde perişan yaraşır Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 1981)
Saçının telleri göğsünde perişan yaraşır v2 Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 1981)
Sona erdi masallar tomurcuk verdi dallar “Sensizliğim Bitmedi” Halil Karaduman (Kanûnî)
Söyleyemem sırrımı sana açamam Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Şad eyledi canü dilimi ruhi revanım İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Şad eyledi canü dilimi ruhi revanım v2 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Sen şarkı söylediğin zaman Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 1981)
Sevdadan uzak kaçmayalım aşk ihtiyaçtır Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Sevildim sanma coşup aldanma Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Yar misalini ne zeminü zaman görmüştür İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Yaradan öyle yaratmış ki güzellikte seni Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Zulmün neden söyle bana M. Hüsnü Çarkman