SÛZ-İ DİL

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Longa Aydın Nafiz Oran (Kemânî) (Ankara, 1937 — İstanbul, 03.07.2018 )
Longa Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Longa Sedâd Öztoprak (Udi) (1890 — 1942)
Medhâl Ali Rıfat Çağatay (1867 — 03.03.1935)
Oyun havası (No: 1) Aslan Hepgür (Alparslan) (12.09.1934 — ?)
Peşrev Abdülhâlim Ağa (1720? – 1802)
Peşrev Ahmed Ağa (Çilingir-zâde) (? — 1862)
Peşrev Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Peşrev Emin Dede (“Yazıcı”, Neyzen, Hâfız, Hattat, Hacı, Mehmed Emin)
(14.03.1883 – 03.02.1945)
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Peşrev M. İhsan Özer (Kanuni) (12.07.1961 — )
Peşrev Münir Ergi (Neyzen)
Peşrev Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Peşrev Raûf Yektâ Bey (Neyzen, Mehmed) (27.03.1871 — 08.01.1935)
Peşrev Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Peşrev Subhi Ezgi (Neyzen, Tanbûrî, Albay, Dr. Mehmet Zühdü (1869 — 12.04.1962)
Saz Eseri “Dokunuşlar” Hasan Sevgili (Neyzen)
Saz semâî Abdülhâlim Ağa (1720? – 1802)
Saz semâî Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Saz Semâî “Yadigâr” Ali Rif’at Çağatay (Ûdî) (İstanbul, 1867 — 03.03.1935)
Saz semâî Ahmet Çağan (12.04.1920 – 25.12.1966)
Saz semâî Aydın Nafiz Oran (Kemânî) (Ankara, 1937 — İstanbul, 03.07.2018 )
Saz semâî Aziz Dede (Ser-Neyzen) (1835 — 07.03.1905)
Saz semâî Bülbüloğlu
Saz semâî Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Saz semâî Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 02.02.1985)
Saz semâî Fahri Kopuz (Mehmed) (1882 — 07.01.1968)
Sedâd Öztoprak (Udi) (1890 — 1942)
Saz semâî Ferit Sıdal (Tanbûrî) (01.03.1925 — 09.08.2001)
Saz semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz semâî Gevherî Sultan (Fatma, “Osmanoğlu”) (02.12.1904 — 10.12.1980)
Saz Semâî Gültekin Aydoğdu (Kanûnî) (Antalya, 19.01.1936 — )
Saz Semâî Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz semâî Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Saz semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Saz semâî Korkut Samancı
Saz semâî Leon Hanciyan (Levon) (1857 — 11.07.1947)
Saz semâî Mehmed Bey (Kanûnî, Enderûnî Beykozlu Sâlih) (1859 — 11.04.1925)
Saz semâî Selâhaddin Erköse (Udî) (1929 — 08.03.2013)
Saz semâî Subhi Ezgi (Neyzen, Tanbûrî, Albay, Dr. Mehmet Zühdü (1869 — 12.04.1962)
Saz semâî “İçimden Geçenler” Timuçin Çevikoğlu (Müzikolog Dr. Kültür Bakanlığı Sanatçısı) (02.08.1965 — )
Sirto Ahmed Mükerrem Akıncı (Ûdî, Hâfız) (1884 — 17.11.1940)
Asuman ağlar hem inler giryebar oldukça Leylâ Saz (1850 – 06.12.1936)
Bilmedik yari ki bizden bu kadar gafil imiş Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Bir nigah ile beni ey dil rüba Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Cana gamı aşkınla perişan gezer oldum Leon Hanciyan (Levon) (1857 — 11.07.1947)
Ceyhun arayan didei giryanımı görsün Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Ey gonca açıl zevkini sür faslı baharın Şemseddin Ziyâ Bey (Çorlulu-zâde) (12.10.1882 — 1925)
Gül olsam sızsam imbiklerinden Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Her bakışın şafaktan derlenen bir gül bana Necdet Varol (Kanuni) (1927 —)
Her bir bakışında neşe buldum Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Hıraman ol çemenlerde gel ey servi revanım Abdülhâlim Ağa (1720? – 1802)
Kani yadı lebinle huni nuş ettiğim demler Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Kiminle hasbihal eyler nigahın Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 02.02.1985)
Mehcur olalı ol güli nadide edadan Emin Ongan (Kemani) (14.09.1906 – 02.02.1985)
Ne ol peri gibi bir dilrüba görülmüştür Abdülhâlim Ağa (1720? – 1802)
Sazın nice bir huzur verdi aleme Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
Sevmişim bir kaddi mevzun Sâlih Efendi (Suyolcu-zâde) (1806 — 1862)
Tutuştu gam oduna şad gördüğün gönlüm Bekir Sıtkı Sezgin (01.07.1936 – 10.09.1996)
Ülfetin geçti efendim arası İsmet Ağa (Tanburi) (? — 1870)
Unutamıyorum unutamıyorum gecem yok Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Yandıkça oldu suzan kalbi şerer feşanım Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Yokluğun her dekika ölüm demek gitme kal Sadun Aksüt (Tanbûrî) (26.10.1932 — )
Yüzyıl o güzel gözlerine baksam Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)