SÛZ-İ DİL-ÂRÂ

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Medhâl H. Hüsnü Üstün
Peşrev Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Peşrev Akın Özkan (Tanbûrî) (1934 — 03.01.2007)
Peşrev Bülbüloğlu
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Peşrev Necdet Varol (Kanûnî) (İstanbul, 1925 — )
Peşrev Reftâr Kalfa (Tanbûrî) (? — 1700?)
Peşrev Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz Semâî Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Saz Semâî Bülbüloğlu
Saz Semâî Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Saz Semâî Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Saz Semâî Reftâr Kalfa (Tanbûrî) (? — 1700?)
Saz Semâî Rifat Kayakök
Saz Semâî No: 1 Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz Semâî No: 2 Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz Semâî Selim Dede
Saz Semâî Şeref Çakar
A gönül curamıyız Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Abü tab ile bu şeb haneme canan geliyor Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Bu hüsn ile ey gonca dehen Hasan Bey (Ûdî Hasan Sabri) (1865 — 1920)
Çini geysusuna zenciri teselsül dediler Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Ey nev baharı izzü naz Manok Ağa
Geçti sevdalarla ömrüm Şehzade Abdullah
Gülşende yine meclisi rindan donansın Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Hasretin meltem gibi karışmış saçlarıma Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Kemanı aşkını çekmek o şuhun Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Nihali kametin bir gülfidandır Mahmud II. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Sâni, “Adlî”)
(20.07.1785 — 01.07.1839)
Öldürse de aşkın beni Sultan Vahdettin
Sen beni terkeyliyelden ey melek Mehmed Efendi (Hâfız, Balıkçı, Mevlevî) (—1875?)
Seyret oyuncu o suhi gul femi Rızâ Efendi (Kemânî, Üsküdarlı) (1780 — 1852)
Şehir durgun bahar mahrum Fethi Karamahmutoğlu (Ûdî) (07.10.1942 — 07.10.1999)
Vadetmiş idin ey güli ter İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)