SÛZ-NÂK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Longa Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Longa İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Marş “İş ve Sanat Yurdu Marşı” İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Medhal Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Medhal (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Peşrev Cemil Efendi (Şekerci, Ûdî, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)
Peşrev Cevdet Çağla (Kemani, Ahmet) (1900 – 1988)
Peşrev Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Peşrev_v2 Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Peşrev Emin Dede (“Yazıcı”, Neyzen, Hâfız, Hattat, Hacı, Mehmed Emin)
(14.03.1883 – 03.02.1945)
Peşrev İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa, 1871 — Yemen, 1903)
Peşrev Leon (Levon) Hanciyan (1857 — 11.07.1947)
Peşrev Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Saz Eseri “Bir Makam Bir Usul” (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Eseri “Bende Can” Yurdal Tokcan (Udi)
Saz Semâî Ali Ağa (Kemânî) (1770 — 06.06.1830)
Saz Semâî Aziz Dede (Ser-Neyzen) (1835 — 07.03.1905)
Saz Semâî Câhit Gözkân (Hoca, Ûdî, Rebâbî) (1909-1999)
Saz Semâî Cevdet Çağla (Kemani, Ahmet) (1900 – 1988)
Saz Semâî Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Saz Semâî (Zîrgûleli) Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Saz Semâî Enise Can
Saz Semâî Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî Hakan Alvan (Neyzen) (12.09.1970 — )
Saz Semâî Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemânî) (01.04.1958 — )
Saz Semâî (Zîrgûleli) Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemânî) (01.04.1958 — )
Saz Semâî Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa, 1871 — Yemen, 1903)
Saz Semâî Kani Karaca (Hâfız) (1930 — 29.05.2004)
Saz Semâî Münir Mazhar Kamsoy (29.12.1891 – 1973)
Saz Semâî Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Saz Semâî Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh) (1642, 1647? — 1729?)
Saz Semâî Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Saz Semâî Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Sirto Ahmed Mükerrem Akıncı (Ûdî, Hâfız) (1884 — 17.11.1940)
Sirto Emin Efendi (Notacı, Muallim, Hacı) (1845 — 1907)
Sirto Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Sirto İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Taksim (Zîrgûleli) Tevfik Kolaylı (Neyzen) (24.03.1879 — 28.01.1953)
Zeybek ?
Zeybek “Selanik” ?
A benim mor çiçeğim Osman Pehlivan’dan
Akasyalar altında öptüm güzel elini Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Akıl ermez şu feleğin oyunu çok felekten bu cihanın rahatı yok Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Aklımı verdim hevaya hali anber buların Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Alınca gönlümü mihri cemali göründü idi ümmidin hilali Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Artık duy sesimi ruhumu yakma Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Aşık oldum sana ey gonca dehen Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Atfetme sakın hançeremiz kanını nagah Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Başladın ağyar ile ünsiyyete sabrolunmaz göz göre bu nisbete Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Beni biganei hab etti keder Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Beni biganei hab etti keder v2 Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Beni bizar ederken serzenişler yürekte şimdi tiri tizin işler Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Bezmi uşşaka niçin gelmezsin Mehmed Efendi (Hâfız, Balıkçı, Mevlevî) (—1875?)
Bir dil ki esiri gam olur neye ver olmaz Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Bir güzele ben de gönül bağladım Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Bir melek sima ey nazenin İbrahim Efendi (Şerbetçi) (? — 1920?)
Bir nevcivan oldu peyda Aziz Efendi (Medenî, Hâfız) (23.03.1842 — 27.11.1895)
boş değildir sevdiğim naz ettiğin Hâlit Bütek (Kanûni)
Camı aşkın içdim oldum derdnak Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Cemiyeti dil koymadı mestane nigahın Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Cevretme bana böyle cürmüm ne ise söyle Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Çekme elemi derdini bu dehri fenanın Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Dağıdarı hasret ettin hicr ile canü teni Civan Ağa (Lavtacı, Zivanis) (? – 1910?)
Damı hüsni yarimin özge şikarıdır gönül Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Dedim ey gönül sultanı İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 – 1869)
Dema dem eylerim feryad elinden Rızâ Efendi (Kemânî, Üsküdarlı) (1780 — 1852)
Edemem kimseye halim hikayet gönül senden kime etsem şikayet Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Elem geçer dedik amma hakikat öyle değil Fahri Kopuz (Mehmed) (1882 — 07.01.1968)
Ellere uzaktan bak bana yakın gel Osman Nihat Akın (1905 – 1959)
Eski hali hiç göremem sana noldu ben bilemem Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Ettin bana cevrü cefa Ali Bey (Denizoğlu, Kemânî, Kıbtî) (? — 1860?)
Etmiyor hiç merhamet Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Gel de güzelim beni sevindir Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Gel ela gözlüm efendim gel yanıma Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Gel ey tavrı melek ade Mehmed Efendi (Hâfız, Balıkçı, Mevlevî) (—1875?)
Gördüğüm yerde seni baht ile ey gonca Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Gördüm ben bir dilberi Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Gözlerinden gönlüme ılık bir bahar indi Teoman Alpay (Udi) (1932 — 13.02.2005)
Gözümden gitmiyor bir dem hayalin meleksin ey güzel yotdur misalin Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Gülmeyi sen öğrettin sevmeyi de sen bana Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Gülşeninde seyrettim ben gül renkli çehreni Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Gülüp geçtin ben ağlarken şimdi sitemin niye Muzaffer İlkar (Tanbûrî, Şef) (İstanbul, 1910 — İstanbul, 23.02.1987)
Hasretindir hep gönülde gelip geçen o yar olmaz “O Yar” Cemil Altınbilek (Udi, Avukat) (06.11.1959 — )
Hayalin didede ateşler bıraktı canıma Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Hazan oldu soldu bütün gülizar Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Hiç eşin yok nev civansı Zeki Mehmed Ağa (Tanburi, Tanburi Nûmân Ağa-zâde Musâhib-i Şehryârî )
(1776 — Xl.1846)
Hüsn alemini tuttu senin şöhretü şanın Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Kar etmedi zalim sana bu ahu eninim Ali Rıfat Çağatay (1867 – 1935)
Meclis bezendi sun bade saki çıksın gönülden dehrin meşekı Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Meylin niçün elden yana Hâfız Mehmed Efendi (Balıkçı, Mevlevî) (? — 1875?)
Nesin sen a güzel nesin İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Neşeyab etmekte hüsni kalmi na şadım Yûsuf Efendi (Hâfız, Kadıköylü, Attâr) (1857 — 1925)
Pabusuna ermek üzre ey yar hak oldu rehinde aşıkı zar Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Pek özledim o demleri seninle bu yerleri Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Rahmeyle gel feryadıma Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Rüzgar gibi essin sesin yaşar gönülde ah sesin Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Salma nazlım beni gurbet ellere Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Seni gördüğüm gün beğendim sevdim Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Sonsuz acı duydum bu gece Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Söz olmaz hüsnüne Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Suzinak etme beni ey mehveşim Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Suzinakı ateşi aşkım yetiş feryada gel Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Şerarı narı hasret sinede pertev feşandır Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Şimdi uzaklardasın gönül hicranla doldu Zeki Müren (06.12.1931 — 24.09.1996)
Uslanmadı hala ameli bitmedi gönlüm Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Vad eylemişdin ey peri Mehmed Eşref Efendi (Udi, Hafız) (? – 1930?)
Visal içün o civana ricalar eylendi Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Yalvaran gönülle bakıp güzel gözlerine Neveser Kökdeş (1904 — 07.07.1962)
Yandım o güzel gözlere ey şuhi sitemkar Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Yine mürgi seher avazelendi bahar oldu gülistan tazelendi Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal Mahmut Yivli