TÂHİR-BÛSELİK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Makam tarifi (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Medhal Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Peşrev Rızâ Efendi (Kemânî, Üsküdarlı) (1780 – 1852)
Peşrev Dârü’l-Elhân Külliyâtı’ndan yazılmıştır. Rızâ Efendi (Kemânî, Üsküdarlı) (1780 – 1852)
Saz Semâî Ali Rif’at Çağatay (Ûdî) (İstanbul, 1867 — 03.03.1935)
Saz Semâî (Kip’lere Düğün Armağanı) (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî Erol Sayan (Tanbûrî) (17.01.1936 — )
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 1927)
Saz Semâî Dârü’l-Elhân Külliyâtı’ndan yazılmıştır. Nişan Ağa (Sînekemânî, Nişan Taşcıyan) (? — 1900?)
Saz Semâî Rızâ Efendi (Kemânî, Üsküdarlı) (1780 – 1852)
Aç yüzünü göster cemalin İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 1927)
Ateş yakıyor dilde hayalin gece gündüz Mehmed Eşref Efendi (Udi, Hafız) (? – 1930?)
Bahar gelir gonca açar Ali Galip Alnar (Yük. Müh. (1890 — Temmuz 1950
Bahtı na sazım beni dildardan dur eyledi Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Başıma döndükçe bezmi meyde minalar Mehmet Ağa (Küçük, Hızır Ağa-zâde, Musâhib-i Şehryârî) (? — 1800?)
Behey zalim nidersin sen Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Bir civana mail oldum Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Canlandı hayalimde o şuh Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Cezbeder eyler dili uşşakı Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Çileli bahtı siyahım dolmuyor Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 – 04.12.1948)
Desti sakiden çekip Mehmed Ağa (Küçük, Hızır, Ağa-Zâde, Musâhib-i Şehryârî, (? — 1800?)
Dil hastasıyım yokmu benim derdime çare ?
Fariğ olmam eylesen yüz bin cefa Cemal Calân (Hânende, Hâfız, Arab) (1888 — 1938)
Geçti o gamlı eyyamı serma Rahmi Bey (Mehmed) (27.12.1865 — 29.04.1924)
Gönül her gördüğün dildara birden İsmail Bahâ Sürelsan (19.11.1912 — 12.04.1998)
Görmesem gül yüzünü Kazım Uz (Muallim, Hoca, Sakallı Kazım Efendi) (21.02,1872 — 09.01.1942)
Gül ruhun şevkiyle İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745 – 1814)
Gülle hem bezmi visaliz gerçi har olsak da Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Güzel gel meclise tenha Selim ııı. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Her subhu mesainle Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Kız bir ince su gibi karşımdan akıp geçme Zeki Ârif Ataergin (Avukat) (1896 — 04.01.1964)
Nazlım ne kadar güler yüzün var Hüseyin Fahreddin Dede (Neyzen, Şeyh, “Fahri”) (03.10.1854 — 15.09.1911)
Nim nigaha kail oldum Ziya Bey (Üsküdarlı, Bestenigâr, Hoca) (1877 – 1923)
Nim nigahı çeşmi mestin Ahmed Irsoy (Zekâî-zâde, Hâfız) (1869 — 14.08.1943)
O gül endam bir al şale bürünsün yürüsün Sâdullah Ağa (Hacı, Musâhib-i Şehryârî)) (? — 1801?)
Sarılmış tüllere gördüm hayalin İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 1927)
Seni candan severim aşkına kurban olurum Ahmed Irsoy (Zekâî-zâde, Hâfız) (1869 — 14.08.1943)
Söylen ol yare benim çemimi pür ab etmesin İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (1778 – 1846)
Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Yekta güherim meclisi rindan seferimdir Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)