TÂHİR

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Oyun Havası “Anadolu Milli Havası” Sedâd Öztoprak (Ûdî) (1890 — 1942)
Oyun Havası “Sivaslı” Sedâd Öztoprak (Ûdî) (1890 — 1942)
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Peşrev v2 İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Peşrev Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Saz Semâî İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Saz Semâî Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Ah felek döndürdün çerhi başımda Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Aldın dilimi zülfün için şane mi sandın Mehmed Efendi (Küçük Müezzin) (? — 1717)
Aşk elinden aşıkı cam ile sehba söyletir Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Bağban sünbül okur Mehmed Efendi (Küçük Müezzin) (? — 1717)
Bana bir nim nigah etti Tâhir Ağa (Kemençeci, Enderuni) (? — 1828)
Ben öyle çılgınım ben öyle deli Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Ben sana mecbur olmuşum İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Bir şuhun oldum maili Şâkir Ağa (Tanburi, Kemani, Hânende, Ser-Müezzin, Musâhib-i Şehryârî,
Hacı İzzet Şâkir Ef.) (1779 — 1840)
Bir yosma taze hoş hıram Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Gönül çıkar gelir yarin yoluna Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )