UŞŞAK

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Devir (Peşrev) Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh) (1642, 1647? — 1729?)
Dolap Haydar Tatlıyay (Kemânî) (1890 – 01.11.1963)
Longa Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Medhal Ahmet Hatipoğlu (Tanbûrî) (25.09.1933 — 23.08.2015)
Medhal Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Medhal Aydın Nafiz Oran (Kemânî) (Ankara, 1937 — İstanbul, 03.07.2018 )
Medhal “Hasret” Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Medhal Sâdi Işılay (Kemânî) (05.02.1899 — 11.03.1969)
Mini Seyirler (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Oyun havası (No: 1) Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Oyun havası (No: 2) Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Oyun havası (No: 3) Baki Duyarlar (Ûdî) (21.03.1936 — 26.02.2003)
Oyun Havası “Anadolu” Erol Sayan (Tanbûrî) (17.01.1936 — )
Oyun Havası “Anadolu Havası” İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Oyun Havası “Raksan Fasl-ı Laleden” İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Oyun Havası “Bandırma Dörtlemesi” Meçhûl
Oyun Havası “Kalaycı” Meçhûl
Peşrev Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Peşrev Corci (Kemânî, Âmâ) (? — 1805?)
Peşrev (No: 1) Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Peşrev (No: 2) Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Peşrev Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ) ?
(870 – Aralık 950)
Peşrev “Dalpare” Handan Ağa
Peşrev İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Peşrev Mahmud I. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel) (02.08.1696 — 13.12.1754)
Peşrev Mehmed Çelebî (Kanbosoğlu) (? — 1700?)
Peşrev v2 Mehmed Çelebî (Kanbosoğlu) (? — 1700?)
Peşrev Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Peşrev “Devir” Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh) (1642, 1647? — 1729?)
Peşrev Saîd Efendi (Çengî) (? — 1650?)
Peşrev Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Peşrev Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Peşrev No: 1 Solak-zâde (Mıskaalî Mehmed Hemdemî Çelebî) (? — 1658)
Peşrev No: 2 Solak-zâde (Mıskaalî Mehmed Hemdemî Çelebî) (? — 1658)
Peşrev No: 3 Solak-zâde (Mıskaalî Mehmed Hemdemî Çelebî) (? — 1658)
Peşrev No: 4 “Sülün” Solak-zâde (Mıskaalî Mehmed Hemdemî Çelebî) (? — 1658)
Peşrev Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Saz Semâî Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007) (Tanburi)
Saz Semâî Aziz Dede (Ser-Neyzen) (1835 — 07.03.1905)
Saz Semâî Corci (Kemânî, Âmâ) (? — 1805?)
Saz Semâî Dürri Turan (Tanbûri) (1885 – 16.06.1961)
Saz Semâî Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Saz Semâî Hasan Soysal (Kemânî) (1950 — )
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa, 1871 — Yemen, 1903)
Saz Semâî (No: 1) Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Saz Semâî (No: 2) Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Saz Semâî Mahmud 1. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel) (02.08.1696 — 13.12.1754)
Saz Semâî Mümin Dede
Saz Semâî Münir Mazhar Kamsoy (29.12.1891 – 1973)
Saz Semâî Nikolaki (Kemençeci) (? — 1915?)
Saz Semâî Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Saz Semâî Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Saz Semâî Şerif Muhiddin Targan (Udi, Mehmed) (21.01.1892 — 13.09.1967)
Saz Semâî “Hasret” Timuçin Çevikoğlu (Müzikolog Dr. Kültür Bakanlığı Sanatçısı) (02.08.1965 — )
Sirto “Oğlum Coştu” Cemil Altınbilek (Udi, Avukat) (06.11.1959 — )
Sirto Emin Efendi (Notacı, Muallim, Hacı) (1845 — 1907)
Sirto Necip Gülses (Tanburi) (01.10.1952 — )
Taksim Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Taksim (Lavta ile) Cemil Bey (Tanbûrî) (09.05.1871 — 04.08.1916)
Zeybek No: 1 İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Zeybek No: 2 İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Zeybek No: 2 v2 İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Affeyle günahım nolur ey şuh pesendim Ali Bey (Enderûnî, Hânende, Kadıköylü Kel Ali Efendi) (1830 — 1897)
Ağaran saçların rengine dalıp Necdet Varol (Kanuni) (1927 —)
Ağladırlar güldürürler İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Ağlamaz mı çeşmi hasret perverim Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Ağlamaz mı çeşmi hasret perverim_v2 Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Ah ey aşk ateşi hicrana yakma canımı Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Akıbet bezdirdi benden ahü efganım seni Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Aklımı aldın kaçtın ?
Akşam oldu hüzünlendim ben yine Semahat Özdenses (27.07.1913 — 03.07.2008)
Alişimin kaşları kare ?
Aman saki canım saki Ahmed Râsim Bey (1864 — 22.09.1932)
Anar ömrünce gönül giden sevgilileri Şükrü Tunar (1907 – 15.07.1962)
Aşıkından sen nasıl bıktın Mehmed Yürü (“Nasib’in”, Udi) (1882 — 15.11.1953)
Aşkdır ey dil baisi sevdayı yar Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Aşkınla yanan sineme el sürme yanarsın Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 – 04.12.1948)
Aşkdır ey dil baisi sevdayı yar Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Aynalar içinde baktım maziye “Gönül Treni” Şevket Tokgöz
Bağı hüsnün o güzel gülleri soldu Kemal Emin Bara (1876 – 1957)
Bahar rüzgarında bir fidan gibi Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Baharı beklerken ömrüm kış oldu Selçuk Tekay
Bahçem yine sayende serab olmuş Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 – 04.12.1948)
Baht uyansa habe varsa didei bi darımız Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Bahtım gibi bak gözlerinin rengi de esmer Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Bak şu güzel ormana Mahmut Oğul
Bakmadın vaktiyle istikbaline Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Baktı bir goncaya bir here gönül Ahmed Bey (Selânikli, Ûdî) (1868 — 04.12.1927)
Baş alamam derdi gamından felek Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Baştan başa isterse cihan güllerle donansın Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Bekliyorum günlerdir gelmiyorsun sen Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965) (Tanburi)
Ben melamet hırkasını (Haydar Haydar) Meçhûl
Bıraktım aşkları dünden maziye Şevket Tokgöz
Bir çapkın elinde oyuncak oldum Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin Zeki Müren (06.12.1931 — 24.09.1996)
Bir gün geleceksin diye Zeki Duygulu (1907 – 1974)
Bir gün ne olur gel beni busenle sevindir Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 – 04.12.1948)
Bir güneş bahtıma bir gün doğacaktır Osman Nihat Akın (1905 – 1959)
Bir güneş bahtıma bir gün doğacaktır_v2 Osman Nihat Akın (1905 – 1959)
Bir kadeh ver meyhaneci İsmet Nedim Saatçi (24.03.1937 — )
Bir melek sima peri gördüm Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Bir sabah gün doğarken seni gitti dediler Mahmut Oğul
Bir su içtim destiden Anonim
Bir şuhi sitemkar beni saldı Nikogos Ağa (Taşciyan, Hânende, Tanburi) (1836 — 09.09.1885)
Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir Zeki Müren (06.12.1931 — 24.09.1996)
Bitsin artık diyorum şu gurbetlik günleri Mahmut Oğul
Bu akşam gün batarken gel Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Bu aşkın sonunda ayrılık varsa Ali Şenozan (07.06.1939 — )
Bu aşkın sonunda ayrılık varsa_v2 Ali Şenozan (07.06.1939 — )
Bu gece düğün dernek Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Bu imtidadı cevre ki bahtın şitabı var Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Bu sabah bağda erken Fâiz Kapancı (1871 — 21.12.1950)
Bu şarkımı dinlerken gözünde tütecek dün Turhan Taşan
Bu yaz geçen günlerimiz Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)
Camı lalin sun peya pey hatırı mestane yap Zaharya (Zaccharias, Tanbûrî, Hanende, Küçük, Mîr Cemil) (? — 1740?)
Can olacak talibi cananı aşk Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Cana rakibi handan edersin Âsım Bey (Giriftzen, Miralay, Hacı Mustafa) (1852 — 26.02.1929)
Canım gibi sevdikçe seni Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Canımın yoldoşı ol, gönlüme bin neşe bırak Şükrü Tunar (1907 – 15.07.1962) (1907 – 15.07.1962)
Dalgalar sahilleri nasıl içten oyarsa Teoman Alpay (Ûdî) (1932 — 13.02.2005)
Dalında solarken akşamın gülü Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Denizinle kumunla (Zonguldak) Güneş Müftüoğlu
Derdimden anlayan yok Kadir Bey (Kanuni)
Derdinle senin ey güli nevreste nihalim Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Deşti dehşette kalıp zarü sefil Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Devri lalinde baş eğmemdadei gül fame ben Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Dökülmüş zanbak gibi perişan leylak gibi Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Ellerin ellerimde ne umdu ne buldu Türkay Altay
Erdi nev bahar şenlendi bağlar Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Erdi nev bahar şenlendi bağlar_v2 Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Esiri zülfünüm ey yüzü mahım Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Ey dil ne bitmez bu ahü vahın Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Ey şuhi cefa pişe bırak vazı cefayı Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Ez şevki lika aşkı cemalestü didim (Kâr) Abdülkadir Merâğî (Hoca, Hâfız, İbnü Gaybî) (1360? — Mart 1435)
Gam zedeyim deva bulmam garibim bir yuva bulmam “Kesik Kerem” Tatyos Efendi (Kemani, Kanuni, Tateos Enkserciyan) (1858 — 16.03.1913)
Geçti muhabbet demi ağla gönül yan gönül Şükrü Tunar (1907 – 15.07.1962) (1907 – 15.07.1962)
Gel aşık gücenme yok cevrine peymanenin Bedriye Hoşgör (Şerbetçigil)
Gelmedin bir kerreden maada neden Fehmi Tokay (Yk. Müh. Mehmed) (1889 — 23.06.1959)
Gitme gülüm gitme Ayhan Tunçsiper
Gitti de gelmeyiverdi, gözlerim yollarda kaldı İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Gittin gideli ruhuma hep gözyaşı doldu Teoman Alpay (Ûdî) (1932 — 13.02.2005)
Gizli derdim kalbimdedir onu ancak bilen bilir İsmail Hakkı Nebioğlu (1893 — 20.02.1965)
Gönlümün baisi giryanlığı canan elidir Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Gözlerim uykuyla barıştı sanma (Vurgun) Selçuk Tekay
Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde Yıldırım Gürses (1939 – 2001)
Güldü ol gonca açıldı güller Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Güldü ol gonca açıldı güller_v2 Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Gülen yüzün solmuş sevgilim senin Şükrü Tunar (1907 – 15.07.1962) (1907 – 15.07.1962)
Güller arasında seni bensiz gören olmuş Şükrü Tunar (1907 – 15.07.1962) (1907 – 15.07.1962)
Gülzara nazar kıldım virane misal olmuş Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Gün ağarınca boynum bükülür (Sorma) Sezen Aksu
Gün gelirde beni unutursun demiştin Şekip Ayhan Özışık (02.02.1932 – 17.05.1981)
Gün gelirde beni unutursun demiştin_v2 Şekip Ayhan Özışık (02.02.1932 – 17.05.1981)
Günler geçiyor gönlümün ezvakı tükendi Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Haklısın ne kadar üzsen de beni Zekai Tunca
Hasretin acısı kalbi dağlıyor Zeki Müren (06.12.1931 — 24.09.1996)
Her günüm mazide kalmış Mehmed Yürü (“Nasib’in”, Udi) (1882 — 15.11.1953)
Her mevsim içimden gelir geçersin Semahat Özdenses (27.07.1913 — 03.07.2008)
Her şey bu zaman evinde naçar geçer en geçmeyecek gönül geçer yar geçer Subhi Ziya Özbekkan (25.02.1887 — 19.07.1966)
Kaçırma gözlerini bırak konuşsun varsın İsmail Ötenkaya
Kalbimi Bezlederim minnetü zevkle dilesen Şükrü Tunar (1907 – 15.07.1962)
Kaldı ateşler içinde yine sevdalı serim Karabet (Hânende, Garabet) (1855 — 1915)
Kalenin burcumuyam dil bilmez Gürcü müyem “Vay Sürmeli Sürmeli” Anonim
Katıldı taliim hem derdim efzun Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Kırık bir dal gibi fırlatıp attın İsmet Nedim Saatçi (24.03.1937 — )
Kim olur zor ile maksuduna rehyabı zafer Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 – 24.11.1897)
Kim olur zor ile maksuduna_v2 Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 – 24.11.1897)
Kumruları dinledim susuverdiler Selahattin Altınbaş
Mahzun gönüle zevku safa Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Mevsimler yas tutup çöller ağlasın, ahımla inleyen teller ağlasın Erol Sayan (1936 – )
Meyhane değil meclisi rindanei cemdir Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Meyhane mi bu bezmi tarab Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Meyhaneyi seyrettim Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Miratı ele al da bak Allah’ı seversen Mahmud Celâleddin Paşa (Çorlulu-zâde, Vezir) (1839 — 118.01.1899)
Miratı ele al da bak_v2 Mahmud Celâleddin Paşa (Çorlulu-zâde, Vezir) (1839 — 118.01.1899)
Mor sümbüllü dağların var Mahmut Oğul
Na ümidi aşka doktor var mı tıbbın çaresi Cemil Efendi (Şekerci, Udi, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)
Na ümidi aşka doktor_v2 Cemil Efendi (Şekerci, Udi, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)
Ne bir çiçek koparmıştım (Can Suyu) Celal Abacı
Ne bir sevgilim var İsmet Nedim Saatçi (24.03.1937 — )
Ne için geçmez acep bir günüm Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Ne için geçmez acep bir günüm_v2 Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Ne idi ne oldu halim, çektiklerim vebalim Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Ne mektup geliyor ne haber senden Yusuf Nalkesen (25.12.1923 — 01.01.2003)
Ne yapsam içimde sevdan bitmiyor Şevket Tokgöz
Ne yeşili ne siyahı (Yalan Yıllar) Avni Anıl (23.04.1928 – 14.06.2008)
Neler çektim neler canan elinden, tabah oldum yeter hicran elinden Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 – 25.11.1945)
Niçin baktın bana öyle derdin nedir durma söyle Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Ol sim beden came değişmekten usanmaz Tab’î Mustafa Efendi (Kassâm-Ahdeb-zâde, Ser-Müezzin-i Şehryârî, Hattat)
(1705? — 1770?)
Olmaz dilim elemden bir dem tehi vü hali Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Ölse de aşık onulmaz yaresi Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Ölse de aşık onulmaz yaresi_v2 Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler Süleyman Erguner (Neyzen, Dede) (02.08.1902 – 01.12.1953)
Ömür bu rüzgar gibi sel gibi Alâaddin Şensoy (1932 – 17.02.1997)
Pare pare oldu sinem gamzei cananeden Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Pür ateşim açtırma sakın ağzımı zinhar İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Pür ateşim açtırma sakın ağzımı zinhar_v2 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Rengi ruhsarına gülgun dediler Şevki Bey (Tığlızâde, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Saçlara kar gibi aklar düşerken Dolgun Dalgıçoğlu
Saki içelim camı musaffai keremden Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Saki yetişir uyan aman gel Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Sana gönül borcum var Bilge Özgen
Seni çok özledim (Saatler mi durmuş) Ömür Gençel
Seninle doğan güldür bu gönül “Gönül Şarkıları” Safiye Ayla Targan (14.07.1907 — 14.01.1998)
Seninle yıllar yılı (Sen büyüksün Allah’ım) Oktay Tem
Sensiz yine bu akşam İsmet Nedim Saatçi (24.03.1937 — )
Sev dedi gönlüm Selahattin Kaya
Sevda öyle müşkül ki onu çekenler bilir Zeki Duygulu (1907 – 1974)
Sevdim diye zalim seni beyhude avundum Hasan Güler (Dramalı, Udi) (1896 — 18.06.1984)
Sevemedim kara gözlüm seni doyunca Orhan Gencebay
Seyre çıkmış nevnihal ağyar ile seyran eder Faruk Şahin
Silemem bir gün hayalimden o dilber kadını Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 – 04.12.1948)
Sitemle bakmaz mısın suçlu benmişim gibi Selim Öztaş
Siyah ebrulerin duruben çatma Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Sönmez artık yüreğimde yanan Kadri Şençalar (Udi, Hacı) (1912 — 13.01.1989)
Söyle sevgili sevgili söyle Münir Nûreddin Selçuk (1899 — 27.04.1981)
Söyleyin güneşe bu gün doğmasın ?
Şiir gibi bir aşktı o (Aklında mı) Mahmut Oğul
Şu salkım söğüdün altı daima Şemseddin Ziyâ Bey (Çorlulu-zâde) (12.10.1882 — 1925)
Telgrafın tellerine kuşlar mı konar, insan sevdiğine yavrum böyle mi yanar Anonim
Telif edebilsem feleği ah emelimle Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Tenzir ederek bir periyi nazü edada İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Terki diyar eyler dil divane midir bilmem Ali Rıza Efendi
Unut diyorsun beni bunu söylemek kolay İsmail Ötenkaya
Unuttuk dostu yoldaşı Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Usandım ağlayıp ah eylemekden Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Ümidim bağına nurlar saçıldı Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Ümidim öldü artık sevmeyen bir kalp için Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken İbrahim Efendi (Udî, Mısırlı, Avram Levi) (1872— 1933)
Yanakların çiçektir, gönlüm bir kelebektir Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 – 03.02.1961)
Yandım bilerek çaresi yok gerçi bu nare Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Yangın olur biz yangına gideriz ?
Yasemenler dile geldi Zeki Duygulu (1907 – 1974)
Yemenimin oyası rengi rengine ne yapalım annem vermedi beni dengi dengime Anonim
Yeşil gözlerin bırakmıyor peşimi Dolgun Dalgıçoğlu (Dr. Ûdî)
Yaşamıştım ne güzel bezminde cemalinle Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Yıllar geçse aradan İsmet Nedim Saatçi (24.03.1937 — )
Yok dilde tahammül elemi firkata artık Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Yoksun yine sensiz akşam oldu Oktay Tem
Zulmetle ayrılık bestesi yapan Kemal Gürses