UZZÂL

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Peşrev Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ) ?
(870 – Aralık 950)
Peşrev Mehmed Bey (Kanûnî, Enderûnî Beykozlu Sâlih) (1859 — 11.04.1925)
Peşrev Murad lV. (Sultan, Han, Gazi, Bağdad Fâtihi) (27.07.1612 — 08.02.1640)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Saz Semâî Ahmed Mükerrem Akıncı (Ûdî, Hâfız) (1884 — 17.11.1940)
Saz Semâî Ali Dede – Efendi (Ser–Neyzen, “Ser–Nâyî” ) (? — 1820?)
Saz Semâî Hakkı Bey (Ser-müezzin, Hâfız, İsmail) (İst. 01.07.1857 — İst. 21.01.1917)
Saz Semâî Hanefi Özbek (Dr.)
Saz Semâî Musi (Tanbûrî, Haham Muşe Fao/Mûsâ) (? — 1770)
Saz Semâî Yusuf Paşa (Neyzen, Ferik) (1821 — 1884)
Artık bu solan bahçede bülbülleri yer yok Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Arz eylesem canım başa geleni Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Aşık oldum yavrucağım yüzüne Ali Bey (Enderûnî, Hânende, Kadıköylü Kel Ali Efendi) (1830 — 1897)
Bakışından anlarım diyorsun ya sevgili “Göz Dili” Hüsnü Çarkman
Benim halim firakınla yamandır Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana noldu Kadri Şençalar (Udi, Hacı) (1912 — 13.01.1989)
Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Ilgıt ılgıt esen seher yelinden Sâdeddin Kaynak (Hacı, Hâfız) (1895 — 03.02.1961)
İndim yarin bahçesine gülden geçilmez İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Kamer çehre peri ru tende canım Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Mavi yaz gününde sarısı güzün Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Mey düşmeni rindana haram olsun erenler (Bestekarın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Ne küstün bi sebep öyle Cemil Efendi (Şekerci, Udi, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)
Neşem emelim ruhi hazinim zedelendi Lem’i Atlı (Hâlid) (1869 — 25.11.1945)
Nice enginlere daldım nice dardan geçerek (Bestekarın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Pür günahım ki sesin kalbime rahmet getirir (Bestekarın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Senin aşıkların kılmaz nazar firdevsi alaya Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Sislendi heva tarfı çemenzarı nem aldı Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Şu karşıki dağda bir yeşil çadır İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Terk eyledi gerçi beni ol mah cemalim Zaharya (Zaccharias, Tanburi, Hanende, Küçük, Mîr Cemil) (? — 1740?)
Yakut mine zümrüt ban birdir kayalarla “Neme Yetmez”
(Bestekarın kendi el yazması)
Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Yarin bize bir selamı yokmuş nidelim Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Yol uzun, göründü önümde gurbet Arif Sami Toker (14.04.1926 – 27.04.1997)
Zevki sevda duymadın aşık perestar olmadın Leylâ Saz (1850 – 06.12.1936)