YEGÂH

Eserin ilk dizesi Bestekâr
Longa Aydın Nafiz Oran (Kemânî) (Ankara, 1937 — İstanbul, 03.07.2018 )
Medhal (Terennüm) “Neşîde-i Ğarâm” (Güçlü Aşk’ın Hikâyesi) Ali Rıfat Çağatay (1867 — 03.03.1935)
Peşrev İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa, 1871 — Yemen, 1903)
Peşrev Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Peşrev Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Peşrev Raûf Yektâ Bey (Neyzen, Mehmed) (27.03.1871 — 08.01.1935)
Saz Semâî “Uzaktaki Günler” Abidin Gerçeker (Prof. Dr.) (1929 — )
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saz Semâî Aydın Nafiz Oran (Kemânî) (Ankara, 1937 — İstanbul, 03.07.2018 )
Saz Semâî Aziz Dede (Ser-Neyzen) (1835 — 07.03.1905)
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa, 1871 — Yemen, 1903)
Saz Semâî Karnik Garmiryan (05. 04. 1872 — 13. 10. 1947)
Saz Semâî Osman Bey (Tanbûrî, Küçük) (1825? — 1900?)
Saz Semâî Raif Bey (Ûdî) ( ? — 1915? )
Saz Semâî Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Saz Semâî Sebuh Efendi (Kemânî, Âmâ, Samatyalı Simonyan) (? — 1890?)
Saz Semâî Osman Bey (Tanbûrî, Küçük) (1825? — 1900?)
Saz Semâî Zıyâ Paşa (Vezir Mehmed Yûsuf) (1849 — 1929)
A benim gözüm nuru cilveli yarim İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
A benim gözüm nuru cilveli yarim_v2 İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Ahım seni sinem gibi bizar eder elbet Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Bais oldu çeşmi mestin aşıkın berbadına Nûri Bey (Bolâhenk, Neyzen, Hânende, Eyyûbî, Mehmed) (1834 — 1910)
Bir haber gelmedi İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Bu günlerde sana gayet özendim Nûmân Ağa (Tanbûrî, Musahib-i Şehryâri, Hacı) (1750? — 1834)
Bülbülüm bir güle kim şevkimi efsun eyler İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Doldur ey saki bu cem bezminde İsmail Hakkı Nebioğlu (1893 — 20.02.1965)
Gönül ki aşk ile pür sinede bir hazine bulur İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Gönül ki aşk ile pür sinede_v2 İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
İdersen de cefa eğer Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet) (1860 — 20.07.1891)
Nağmeler pest perdelerden hep ferah bir dem arar Münir Ergi (Neyzen)
Ne gülün rengini sevdim Bimen Şen (Dergazaryan) (1873 — 26.08.1943)
Neyle teskin eyleyem bilmem İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Piyale elde nidem bezmime habib gelür İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Ruhlerin ey gonce leb verdi mutarra mıdır Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Sen ettin kendine efgende gönlüm İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
Şad ol gönül ki artık erdin demi visale Rif’at Bey (Ser-Müezzin, Miralay) (1820 — 1888)
Vadin unutme ey peri Latîf Ağa (Suyolcu) (1815? — 1885?)