Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Aldanma dünya varına   Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
 Ben bilmedim ki ben kimim   Hakan Alvan (Neyzen, Mustafa)
 Bir Gice Muhammed’e Çalap’tan Geldi Burak   Meçhûl
 Cemalin aşkına düşmüş   Ahmed Irsoy (Zekâî-zâde, Hâfız) (1869 — 14.08.1943)
 Çün behar irüp secerler sebzi revnakgir olur   Mehmed Efendi (Sepetçi Zâde, Zâkir, Hattât Mehmed Ağa)
(Meçhûl — Haziran 1694)
 Çün doğup tuttu cihan yüzünü   Meçhûl
 Çün doğup tuttu cihan yüzünü   Cüneyt Kosal (Kanuni)
 Derdimendim mücrimim dermana geldim   Meçhûl
 Edelim cevlan   Mustafa Efendi (Çâlâk-Zâde, Şeyh) (Meçhûl — Kasım, 1757)
 Gelişini haber verdi Nebiler   Ahmet Hatipoğlu (25.09.1933 — 23.08.2015)
 Hadden aştı iştiyakın   Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
 Hak şerleri hayreyler   Meçhûl
 Hakk’ın cemalin gözleyen   Cüneyt Kosal (Kanuni)
 Kudumun rahmeti   Meçhûl
 La faile illallah   Hakan Alvan (Neyzen, Mustafa)
 Menbai ilmi Hada’sın   Abdullah Salahaddin Demirtaş (Salâhî Dede) (01.03.1912 — 05.03.1997)
 Sensin ey fahri dü alem   Ali Rızâ Şengel (Eyyûbî) (1880 — 28.09.1953)
 Teyakkazu yani ya mu   Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
 Teyakkazu yani ya mu_v2   Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
 Ya İlahi senden guddet   Ali Ufkî Bey (Santûrî, Alberto Bobevio Leopolitano Bobowsky)
(1610? — 1675?)
 Yine aşkın sırrı düştü   Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
 Yine aşkın sırrı düştü_v2   Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
 Yine dil natını söyler Muhammed   Meçhûl
 Zahidler eyler ta’nımız   Meçhûl
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 A sultanım sen var iken  İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
 A sultanım sen var iken
 Aşkınla hep bu fakirin neylesin   Zeki Altun (Hâfız) (1920 — 1999)
 Ben ben isem canda değil   İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
 Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane   Meçhûl
 Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane   Cüneyt Kosal (Kanuni)
 Can ellerinden gelmişim   Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
 Demedim mi demedim mi sana canım demedim mi   Nail Kaya (Manisalı hâfız, mevlidhân) (1943 — )
 Donandı her yer kandiller ile   Meçhûl
 Elveda bizden sana   Meçhûl
 Erişti hicranın demi   Naim Kaya
 Ey benim sevgili mevlam   Meçhûl
 Ey benim sevgili mevlam   Mehmed Efendi (İzmirli, Hacı)
 Ey derde derman isteyen   Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
 Ey dil bu yeter iki cihanda sana iz’an   Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
 Ey şehri nüzüli   Meçhûl
 Ey şehri nüzüli_v2   Meçhûl
 Geldin geri gidermisin   Ahmed Irsoy (Zekâî-zâde, Hâfız) (1869 — 14.08.1943)
 Hak müyesser etse varsam   Ahmet Hatipoğlu (25.09.1933 — 23.08.2015)
 Hazreti hakk’ın habibi sevgili bir tanesi   Meçhûl
 İlahi neylesün nitsün gönül   Abdullah Salahaddin Demirtaş (Salâhî Dede) (01.03.1912 — 05.03.1997)
 İlahi neylesün nitsün gönül_v2   Abdullah Salahaddin Demirtaş (Salâhî Dede) (01.03.1912 — 05.03.1997)
 İrfan meclisine erişebilsem   Abdullah Salahaddin Demirtaş (Salâhî Dede) (01.03.1912 — 05.03.1997)
 Korktum kıyamet gününden Muhammed   Aslan Hepgür (Alparslan) (12.09.1934 — ?)
 Merhaba şehri remazan   Hasan Şanlıtürk
 Müştak olup özlediğim   Hasan Şanlıtürk
 Neyleyim dünyayı bana Allah’ım gerek   Meçhûl
 Neyleyim dünyayı bana Allah’ım gerek_v2   Meçhûl
 Nur ile doldu yine kevn-ü mekan   Meçhûl
 Ravzana çün yüz süren   Meçhûl
 Sen canından geçmeden   Aslan Hepgür (Alparslan) (12.09.1934 — ?)
 Ta dil virelden sünbüle   Sünbüli Tahri
 Ya Rifai ben seninle   İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Ah elveda vah elveda  Meçhûl
 Ben yürürüm yane yane  Kemal Efendi (Balat Şeyhi, Mevlid-Hân) (? — 1920?)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Ben yürürüm yane yane  Meçhûl
 İster isen bulasın cananı sen cananı sen  Yalçın Tura
 Hak nuru gönla Hakk’ı temennaya döndürür (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Abı tevhid ile dilden masiva nakşını yu  Meçhûl
 Çün doğup tuttu cihanı  Meçhûl
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane (v2)  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Çün doğup tuttu cihan  Meçhûl
 Çün doğup tuttu cihanı_v2  Meçhûl
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Aşkın ile aşıklar  Hâfız Ahmed (Eyüp Hatibi, Aşık)
 Aykın ile aşıklar_v2  Hâfız Ahmed (Eyüp Hatibi, Aşık)
 Aşkın ile aşıklar  Zakâi Dede
 Hamdü minnettir sana  Ahmed Efendi (Zekai-zâde)
 Hamdü minnettir sana_v2  Ahmed Efendi (Zekai-zâde)
 Serdarı rüsul  İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Aşkı yoktur kimsede  İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
 Aşkın meyine kanmış  Zeki Altın (Hâfız)
 Ben yürürüm yane yane  Meçhûl
 Bu demdir tabımın devri melali (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Çün doğup tuttu cihan  Meçhûl
 Dinin imanın var ise hor görme gel dervişleri  İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
 Durmaz yanar vücudum  Meçhûl
 Düştüm aşkına Mevla’nın  Meçhûl
 Ey padişahı bi zeval (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Gel gülşeni tevhide  Osman Bey (Neyzen)
 Gel vücudun perdesin kaldır  Fehmi Efendi (Hoca)
 Gelin Allah diyelim  Naim Kaya
 Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur  Zeki Atkoşar
 Hak Çalabım  Cüneyd Kosal (Kanuni)
 İlahi bir aşk ver bana kandalığım bilmeyeyin (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 İlahi Cennet Evi’ne girenlerden eyle bizi  İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
 İlahi Cennet Evi’ne girenlerden eyle bizi_v2  İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
 Mecnuna sordular Leyla nicoldu  Abdullah Salahaddin Demirtaş (Salâhî Dede) (01.03.1912 — 05.03.1997)
 Mecnuna sordular Leyla nicoldu_v2  Abdullah Salahaddin Demirtaş (Salâhî Dede) (01.03.1912 — 05.03.1997)
 Padişah’a aşkını humhane kıl  Fehmi Efendi (Hoca)
 Sen mi görüp sevmişsin  Cemil Altınbilek
 Sevgi dolu kalbime sanki düştü bir cemre  Pınar Köksal
 Sübhanel Melikül Mevla  Meçhûl
 Sübhanel Melikül Mevla_v2  Meçhûl
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Bağı aşkın andelibi Hazreti Üftade’dir  (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Ben bu aşka düşeli  Meçhûl
 Bilmem nideyim aşkın elinden  Fehmi Tokay
 Gubari payine almam cihanı  Rıfat Bey
 İlham ile dün gece seyrettim Muhammed’i  Ahmet Muhtar Gölge
 Kapısı yok bacası yok  Meçhûl
 Mecnun’a sordular Leyla nicoldu  Meçhûl
 Mecnun’a sordular Leyla nicoldu_v2  Meçhûl
 Mecnun’a sordular Leyla nicoldu_v3  Meçhûl
 Nice bir uyursun uyanmaz msıın  Ahmed Efendi (Şikari-zade)
 Tehammül kalmadı tende  Selami Bertuğ (Neyzen)
 Urumdan çıktım yürüdüm  Meçhûl
 Vatan arzuladım bundan giderim  Meçhûl
 Ya ilahi seni sevmek dile efsane gelir  (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Yine şaban mahı irdi  Meçhûl
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Ey menbaı cuyi barı rahmet  Sadeddin Kaynak
 Ey risalet tahtının şahı Cihan Peygamberi  Doğan Ergin (Neyzen)
 Eya sen sanma  Hafız Osman (Mısırlı Ama)
 Gönül mazhardır envarı cemale  Hafız Hüsnü (Enderunlu)
 Hakikat cemine dahil olanlar Tevvella sırrına beli dediler  Meçhûl
 İsmi sübhan virdin mi var  Süleyman Erguner (Neyzen)
 İşitdinse nidayı Hak, gel Allah’a gel Allah’a  Hakan Alvan (Neyzen)
 Ne hoş lezzet verir cana, sadası hatmi Kur’an’ın  Zeki Altun (Hâfız) (1920 — 1999)
 Residem ber lebi deryayı didem  Meçhûl
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Aşıkı yezdan der Allah Allah talibi irfan der Allah Allah  Kuddusi
 Bizi insan eden sensin (Bestekarın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Çün doğup tutdu cihan yüzünü hüsnün güneşi  Rıza Efendi (Nayi, Şeyh)
 Ey benim devletlü sultânım Muhammed Mustafa  Derviş Aslan (Kemani)
 Ezelden nârına aşkın ben yâne geldim cihân içre  Hakan Alvan (Neyzen, Mustafa)
 Hayran olur cemaline güzel adın zikreyleyen  Cüneyt Kosal (Kanuni)
 La ilahe illallah  Cüneyt Kosal (Kanuni)
 Münâdîler nidâ eyler gel Allah’a gel Allah’a  Beste: Ali Rızâ Efendi (Neyzen, Şeyh) (Meçhûl — 1904)
 Ne hikmettir şu dünyaya gelen ağlar (Bestekarın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm  Abidin Gerçeker (Prof. Dr.) (1929 — )
 Rehber gerek, yaran gerek, nur gerek (Bestekarın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Seher vaktinde bülbüller coşup Allah’ı zikreyler  Zeki Altun (Hacı, Hafîz)
 Seher vaktinde bülbüller coşup Allah’ı zikreyler  v2  Zeki Altun (Hacı, Hafîz)
 Selamlar nur Medine’den taşar Mevlâ’ya Mevlâ’ya  Osman Kenarda
 Sevdiğim bir Allah birde Muhammed’dir gökte yerde  Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 — 04.12.1948)
 Şübhe ile bakma dostum Gönüldedir benim postum  Zeki Altun (Hacı, Hafîz)
 Ta devri Adem’den yüz sürüp geldim  Aslan Hepgür (Alparslan) (12.09.1934 — Meçhûl)
 Taştı rahmet deryası  Meçhûl
 Tevellayı imamlardan getirdim  Meçhûl
 Yolu sapma ize gel mürşit bulup dize gel  Dr. Abidin Gerçeker
 Yüreğime dost derdi urdu türlü yareler  Meçhûl
 Yüzbin cefa kılsan bana senden yüzüm döndürmezem  Nail Kesova
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Lebin vasfında sultanım dehan aşık (Bestekarın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Adımız miskindir bizim  Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
 Sen bil ki müsemması münezzehtir  İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Essalatü vesselamüaleyke ya Seyyidina ya Resulallah “Sabah Salâtı”  Hasan Efendi (Hatîb Zâkirî) (1545Meçhûl — 1623)
 Essalatü vesselamüaleyke ya Seyyidina ya Resulallah “Sabah Salâtı” v2  Hasan Efendi (Hatîb Zâkirî) (1545Meçhûl — 1623)
 Uluvvi payene ümmi demektir enceli isbat (Bestekarın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Sadr-ı Cemil Mürselin  Raif Somer
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Acep hayran oldum aşka uyaldan  Meçhûl
 Amenna söyledik  Süleyman Erguner (Neyzen)
 Bir dilde ki menkul olur envar-ı Muhammed (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Dervişlik baştadır tacda değildir  Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
 Dilerim bakmaya Rabbim yüzümün karesine (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 İlham ile dün gece  Meçhûl
 İrişti hicranın demi  Meçhûl
 Kılmayın naşımın üstünde namaz (Bestekarın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Mahı Muharrem oldu şafaklardan çıkıp hilal (Bestekarın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Sensin kerim sensin rahim  Zeki Atkoşar
 Tecellii cemal ister (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Hey be zalim noldu Ahmed nesline  Meçhûl
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Aleyke Sallallah  Kenan Rifai
 Allahu rabbi la yezal  Ali Şürigani Dede
 Alma tenden canımı  Meçhûl
 Canım kurban olsun senin yoluna  Muzaffer Ozak
 Cemalin aleme mihri münevver  Meçhûl
 Cemalin aleme mihri münevver_v2  Meçhûl
 Cennet’te bitmiştir  Meçhûl
 Cennet’te bitmiştir_v2  Meçhûl
 Çün sana gönlüm müptela düştü  Alim Efendi (Manisa Müftüsü, Hafız, Neyzen, Hoca (1874 — 1930)
 Durmaz yanar vücudum  Meçhûl
 Dünyaya mağrur kişi  Hakkı Bey (Baş Müezzin)
 Ey maksadı aşıkın olan Mevlana  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Ey şehri nuzuli sure  İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
 Gönül hayran olupdur  Meçhûl
 Kullarında yok sana layık meta  İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
 Kullarında yok sana layık meta_v2  İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
 Mefhari cümle cihansın ey şefaat madeni  Meçhûl
 Ol ey Hüdayi suphu şam  Meçhûl
 Ol ey Hüdayi suphu şam_v2  Meçhûl
 Sübhanel melikül Mevla  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Şüride vü şeyda kılan  Meçhûl
 Taştı rahmet deryası  İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
 Taştı rahmet deryası_v2  İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
 Tehi sanman siz beni  Meçhûl
 Teveccüh eyledim beytül harama  İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
 Uyan be hey gafil uyan  Seyfeddin Efendi (Şehzâde Mehmed, “Osmanoğlu”)
 Yandım Allah ateşi aşkınla ben  Kenan Rifai
 Yetmişden artıktır iman budağı  Meçhûl
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Biz bülbüli lahutiyiz  Meçhûl
 Lutfu ihsan ile  Yusuf Ömürlü
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Kalbimin levhinde ancak  İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
 Meded ey seyyidina  Hasan Efendi (Balat İmamı)
 Nazenin bu ömrümüz  Edhem Efendi (Şeyh)
 Nazenin bu ömrümüz_v2  Edhem Efendi (Şeyh)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Bahar oldu yine açıldı güller (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Canım kurban olsun senin yoluna  Meçhûl
 Gönül hun oldu şevkinden boyandım (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Rahatü ervah mümin Hazreti Kuran olur  Ahmet Esad Uğurlu
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 İlham ile dün gece  Doğan Ergin (Neyzen)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Aşk cürasın sundu bana  Nihat Doğu
 Milki Bekadan gelmişem  Mehmet Efendi (Yakub-zade)
 Severim ben seni candan içerü  Meçhûl
 Eşidin ey yarenler  Ahmet Hatipoğlu (25.09.1933 — 23.08.2015)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Behey bülbül nedır feryad (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Behey kardaş Hakk’ı bulam mı dersin  Abdullah Efendi (Tosun-zade)
 Çıktım erik dalına  Mehmed Efendi (Zakirbaşı, Eyyubi)
 Yürük Değirmenler gibi  Meçhûl
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Ağlamakla tayyedersin  Yusuf Ömürlü
 Alemler müştak sana  Zeki Altın (Hâfız)
 Allah emrin tutalım  Meçhûl
 Allah yolu yektir yek  Yusuf Nalkesen
 Arayı arayı bulsam izini  Hüseyin Tolan
 Aşk Bezirganı  Meçhûl
 Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider v2  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Be hey kardaş Hakk’ı bulam mı dersin  Muzaffer Ozak (Şeyh)
 Ben bu yolu bilmez idim  Ahmet Hatiboğlu (Tanburi)
 Ben dervişim diyene  Meçhûl
 Buyruğun tut Rahman’ın  Şahabettin Efendi (Şeyh)
 Canlar vatanından kopup hicran ile geldim  Kazım Bey (Muallim)
 Dağlar ile taşlar ile  Kutbi Dede (Yeni Kapı Mevlevi Hânesi Şeyhi)
 Daveri oşri muharremdir Hüseyni Kerbela  Rıfat Bey (Ser-müezzin)
 Dil hanesi pür nur olur envarı zikrullah ile  Osman Bey (Hammâmî-zâde, Üsküdarlı, Hacı, Neyzen) (Meçhûl — 1892Meçhûl)
 Dönüyor cazibe-i aşk ile alem her an (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Düşdü çün kim Kerbela’ya  Veysel Dalsaldı
 Esselam ey Ahmedi Muhtar olan son Nebi  Hakan Alvan (Neyzen)
 Ey Aşıkan  Mesut Efendi (Şeyh)
 Ey Aşıkan_v2  Mesut Efendi (Şeyh)
 Ey aşıkı sadıklar  Sadeddin Kaynak
 Ey aşıkı sadıklar_v2  Sadeddin Kaynak
 Ey garip bülbül diyarın kandedir  Ali Şirügani Dede (Derviş)
 Ey garip bülbül diyarın kandedir_v2  Ali Şirügani Dede (Derviş)
 Ey Halık-ı ey La Yezal  Hüseyin Efendi (Sebilci)
 Ey rahmeti bol Padişah  Meçhûl
 Ey rahmeti bol Padişah_v2  Meçhûl
 Gece gündüz döne döne  Hüseyin Efendi (Sebilci)
 Geçeriz dünyada canü canandan  Hakan Alvan (Neyzen)
 Gel ey gönül ahvalini söyle  Meçhûl
 Gelin gidelim Allah yoluna  İsmail İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Gelin gidelim Allah yoluna_v2  İsmail İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Gelin gidelim Allah yoluna  Şeyh Mustafa Efendi
 Gelin gidelim aşkın iline  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Gizlice Şaha buyur  Âdile Sultan (Şair) (23.05.1826 — 12.02.1899)
 Gönül hayran oluptur aşk elinden  Meçhûl
 Gönül hayran oluptur aşk elinden_v2  Meçhûl
 Gözlerini kaldır göğe (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Hak Hak diyen aşıklar ciğerleri yanıklar  Meçhûl
 Hakk şerleri hayr eyler  Meçhûl
 İlham ile dün gece  Meçhûl
 Kim umar senden vefayı  Halil Necipoğlu
 Lebbeyk Allâhümme lebbeyk Lebbeyke lâşerîkeleke lebbeyk (Arafat Duası)  Kani Karaca (Hâfız) (1930 — 29.05.2004)
 Mail oldum bahçesinde hurmaya  Meçhûl
 Mail oldum bahçesinde hurmaya_v2  Meçhûl
 Mail oldum bahçesinde hurmaya_v3  Meçhûl
 Mestü hayranım zarü giryanım  Meçhûl
 Mevlam sana ersem diye  Zeki Altun (Hâfız) (1920 — 1999)
 Müjde müminler size ihsanı Rahman’dır (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Mülki beka’dan gelmişem  Hüseyin Efendi (Sebilci)
 Nice bir uyursun uyanmaz mısın? “Göçtü Kervan”  Meçhûl
 Nuri Cemali Hakk’ın visali  Meçhûl
 Ömrün bitirmiş virane miyem  Muzaffer Özak
 Öyle bir mahbuba verdim gönlümü  İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
 Pür cefa o yare mecburum  Ayhan Altankuşlar
 Rumda acemde aşık olduğum  Mustafa İzzet Efendi (Kazasker, Neyzen, Hacı)
 Ruyi sayahım ile dergaha niyaze geldim  Muhtar Efendi (Şeyh)
 Seyrettim Muhammed’i doğmuş nurler içinde  Meçhûl
 Şah iken lahutta  Özcan Ergiydiren
 Şebpi Ru Şebper  Meçhûl
 Şehidlerin ser çeşmesi  Meçhûl
 Şerib tü bi kes-i üns-i mintin bi hamreti  Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
 Şol Cennet’in ırmakları  Meçhûl
 Şüride vü şeyda kılan  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Uyandım Şems ile  Şevket Tokgöz
 Vesvesei ten güzeşt  Meçhûl
 Yadı hayali yar ile (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Yandım yakıldım ben narı aşka  Meçhûl
 Ya Vasial Mağfiret halime senden medet  Ali Aşkı Bey (Beylikçi-zade)
 Ya Vasial Mğfired halime senden medet_v2  Meçhûl
 Yollarda düşündüm sesinin zevki için (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Zikrü fikrin her nefeste  Cemil Altınbilek
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Ah olaydım ben de derviş olaydım  Meçhûl
 Allah emrin tutalım  Meçhûl
 Ben dervişim diyene  Meçhûl
 Gizlice şaha buyur  Âdile Sultan (Şair) (23.05.1826 — 12.02.1899)
 Hak Hak diyen aşıklar ciğerleri yanıklar  Meçhûl
 İsmi Sübhan virdin mi var  Cahit Öney (Dr.)
 İsmi Sübhan virdin mi var  Bekir Sıtkı Sezgin
 Şüride vü şeyda kılan  Meçhûl
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Alem içre ademoğlu haşredek sürgünde mi (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Bir nokta idim kıldı beni kaameti Tuba  İzzeddin Humâyî Bey
 Sayd oldu gönül aşkına  Kazım Bey (Muallim)
 Senin çün Allah’ım  Ken’an Rifâî
 Taşdı Rahmet deryası  Muzaffer Ozak (Şeyh)
 Teni ademdeki can bil ki edebdir  İzzeddin Humâyî Bey
 Eserin İlk Dizesi — First line of the piece  Bestekâr — Composer
 Hak bir gönül verdi bana  Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
 İnnilte ya riyha’s-saba yevmen ile’l (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Aşkın ile aşıklar  Meçhûl
 Aşkın ile aşıklar v_2  Meçhûl
 Gel ey kardaş  Meçhûl
 Taşdı Rahmet Deryası  Meçhûl
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Aleme Rahmet saçar  Meçhûl
 Andelibi Bağı hicran olmuşam  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Arştaki meskenindir Ya Hüseyn İbni Ali  Rıfat Bey
 Aşk ateşi ciğerimi yakar gider  K. Altınkaya tesbiti
 Aşkın ile aşıklar  Meçhûl
 Aşkın odu ciğerim yaka geldi  Meçhûl
 Bahri Umman  Ali Ufki Bey
 Ben bu dağın ağacıyam  Meçhûl
 Ben bu meclislerde ibretler gördüm  Meçhûl
 Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane  Murad Özkan (Hafız)
 Biçareyim tevessül edecek bir amelim yok  Kenan Rifai
 Biz bu Gülistanın bülbülleriyiz  Meçhûl
 Bu demdir tab’ımın devr-i melali (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Bu matemde olan derd ile hicrane  Meçhûl
 Bülbüller sazda güller niyazda  Hüseyin Sebilci (Hafız)
 Bülbüller sazda güller niyazda_v2  Hüseyin Sebilci (Hafız)
 Bütün eşya Hüdayı zikreden bir sırrı hikmettir  Amir Ateş (01.01.1942 — )
 Canım kurban olsun senin yoluna adı güzel kendi güzel Muhammed  Ali Rızâ Şengel (Eyyûbî) (1880 — 28.09.1953)
 Can mısın canan mısın  Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
 Canü dilde hane kıldın akıbet  Meçhûl
 Çün sana gönlüm müptela düştü  Hafız Post
 Daim salat olsun sana  Meçhûl
 Derman arardım derdime derdim bana derman imiş  Meçhûl
 Durmaz yanar vücudum  Meçhûl
 Elden çıkardık mahımız  Meçhûl
 Ey Allah’ın senden gayri yok ilah  Cüneyt Kosal (Kanuni)
 Ey hevasına tapan  İsmail Özses (Hâfız)
 Ey türbei mesude eya cayi mukaddes  Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
 Ey vahid ü ferd ü samed (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Ey vuslatı dildarı talep eyleyen aşık  Cemil Altınbilek
 Gani Mevlam nasib etse  Meçhûl
 Gani Mevlam nasib etse_v2  Meçhûl
 Geydim hırkayı Hakkın yolunda  Metin Alkanlı
 Hakk’tan inen şerbeti içtik Elhamdülillah  Tahir Karagöz
 Hakk’tan inen şerbeti içtik Elhamdülillah  Murat Özkan (Hafız)
 Hayat budur gelir sonu ecel alır gider onu  Oktay Tem
 Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme  Kaynak Kişi: Hüseyin Kutlu
 Hüdamızdan hidayettir sabahlar (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 İptidadan yol sorarsın  Meçhûl
 İsmi Sübhan virdin mi var  Meçhûl
 İsmi Sübhan virdin mi var  Meçhûl
 La ilahe illahlah vahdehu la şerikeleh “Cenaze Salâtı”  Hasan Efendi (Hatîb Zâkirî) (1545Meçhûl — 1623)
 Mahzeni esrari şahı mürtezasın ya Hüseyn  Arif Bey (Hacı)
 Neden şekva bu netsin  İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
 Sensin bize bizden yakın  Mustafa Efendi (Çolak,zade, Şeyh)
 Severim ben seni candan içeri  Meçhûl
 Seyyah olup şol alemi ararsın  Meçhûl
 Subhu şam aşkınla canan  Kazım Bey (Muallim)
 Şahı iklimi risalet doğduğu aydır gelen  Meçhûl
 Şol Cennet’in Irmakları akar Allah deyu deyu  Meçhûl
 Şol Cennet’in ırmakları akar Allah deyu deyu  Zeki Atkoşar
 Tedbirini terk eyle Taktiri Hüda’nındır  Meçhûl
 Varsam bir Amile sorsam  Kemal Efendi (Balat Şeyhi)
 Ya Rab’bi şükür doğdu Muhammed  Meçhûl
 Yoldaşım gel Allah Allah diyelim  Kenan Rifai
 Yürük değirmenler gibi  Meçhûl
 Yüzün gördüm dedim Elhamdülillah  Meçhûl
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Alemler nura gark oldu  Meçhûl
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Canını aşk yoluna vermeyen aşık mıdırMeçhûl  Hanefi Özbek (Dr.)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Allahım Peygamber’e hem Ali’ne  Kenan Rifai
 Alma tenden canımı  Sadeddin Kaynak
 Alma tenden canımı_v2  Sadeddin Kaynak
 Arkadaş at kıyl ükaali  İzzeddin Hümayi
 Aşık oldum ben Allah’ın Adına  Meçhûl
 Ateşi aşkınla yandım  Kenan Rifai
 Ayetinin safhasında gör ne yazmış ol kadim  Meçhûl
 Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane  Meçhûl
 Benim derdim yamandır  Ümmü Kenan
 Bi mekanım bu cihanda (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Biz dünyadan gider olduk  Tahir Karagöz
 Derdin ne be hey aşık  Sinan Efendi (Şeyh)
 Derman arardım derdime derdim bana derman imiş  Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
 Ey benim lebbeyki aşkım  Kenan Rifai
 Ey saadet burcunun mahı  Hüseyin Efendi (Şeyh)
 Gariplik tuttu boynumdan büker Mevla’ya (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Gönül yıkma gönül yap insana dön yüzünü (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Gözüm ki kane boyandı  Meçhûl
 Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur  Şahin Uçar (Neyzen, Tanburi, Prof. Dr.)
 Hak yarattı alemi aşkına Muhammed’in  H. H. Hüseyin Tolon (Çarşılı)
 Kafunun hitabı izhar olmadan  Edip Ahmet Bey (Harabi)
 Kulluğu müminlerin bir ulu süphanedir  Kenan Rifai
 Kurretül aynı habibi kibriyasın ya Hüseyn  Meçhûl
 Merhaba ey fahri alem merhaba,  Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
 Namımız yokken ademde var eden kimdir  İzzeddin Hümayi
 Nübüvvet tahtının şahı  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Öyle sermestim ki  Kenan Rifai
 Pek şirin bir beldesin  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Rasuli Mücteba  Ali Rıza Bey (Nayi)
 Seherde açılan güller nedendir (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Soyun varından arından  Kenan Rifai
 Şüpheyle tereddütle yürek yandığı anlar (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Ta ezelden aşıkım  Kenan Rifai
 Ümmidimiz şefaatidir nuri alemin (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Yönelelim Allah’a  Bekir Sıtkı Sezgin
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Göster bize Ruhi Hüda  H. Sadeddin Arel
 Göster bize Ruhi Hüda_v2  H. Sadeddin Arel
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Benem ol aşk bahrisi  Meçhûl
 Biz sevdik aşık olduk  Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
 Canım kurban olsan senin yoluna  Meçhûl
 Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan  Murad lll. (Sultan, Han, Murâdî) (04.07.1546 — 16.01.1595)
 Ya Resulallah bana sensin penah  İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Can bu tenden gitmedikçe pervaneyim (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Çün doğup tuttu Cihan Yüzünü  Meçhûl
 Ey benim Devletli Sultan’ım  Tahir Karagöz
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı  Meçhûl
 Bülbül niçin böyle feryad edersin  Meçhûl
 Cenabı pakine layık amel yok (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Çalabım bir şar yaratmış (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Hüdaya cümlei alem (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Neyleyim dünyayı bana Allah’ım gerek  Zeki Altun (Hâfız) (1920 — 1999)
 Yine yaz ayları geldi  Yeniköylü Hasan Efendi
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Cuşa gelir dağ ile taş  M. Emin Ay
 Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan  Murad lll. (Sultan, Han, Murâdî) (04.07.1546 — 16.01.1595)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Bilmem nideyim aşkın elinden  Zeki Altun (Hâfız) (1920 — 1999)
 Hakk’a abid ol beni nevine hayr eyle heman  Cemil Altinbilek
 Yarab ne müsavet ne hürriyeti ver (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Cümle Hüccac ile giydik yine İhramü Aba  Meçhûl
 Cümle Hüccac ile giydik yine İhramü Aba_v2  Meçhûl
 Geçti her anım günahla  Zeki Altun (Hâfız) (1920 — 1999)
 Muhammed’in nurlu yolu  Mahmut Oğul
 Şahım bana oldu bu dem can  Cemil Altınbilek
 Ya Rabbi aşkın ver bana  Dede Efendi
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Hak yarattı alemi  Meçhûl
 İlham ile dün gece seyrettim Muhammed’i  Meçhûl
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 İşte geldi idi edha idelim canlar feda  Ahmet Efendi (Eyüp Hatibi Hafız)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Aşkın aldı benden beni  Cemil Altınbilek (Udi)
 Canı candır  Necib Dede (Neyzen)
 Derviş bağrı taş gerek gözü dolu yaş gerek “Sen Derviş Olamazsın”  Süleyman Erguner (Neyzen, Dede) (02.08.1902 — 01.12.1953)
 Her şep teravih taati  Meçhûl
 Her şep teravih taati_v2  Meçhûl
 Taştı rahmet deryası  Hüseyin Efendi (Hafız)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 A Sultanım sen var iken  Meçhûl
 Ben dost ile dost olmuşam  Cüneyd kosal (Kanuni)
 Ben yürürüm yane yane  Selahattin Pınar
 Bir garipsin şu dünyada  Meçhûl
 Bir tahta yaratmışsın halim anda yazmışsın  İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
 Bir tahta yaratmışsın_v2  İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
 Can yine bülbül oldu  Meçhûl
 Dolap niçin inilersin  Selahaddin Gürer
 Halet ile bana bir hal göründü  Mehmed Efendi (Eyyubi)
 Milki Bekadan  Mehmet Bey (Yakup-zade)
 Noldu bu gönlüm  Hüseyin Baykara
 Vakti seherde açılır perde  Hafız Post
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Evvel tevhidi zikret  Cüneyt Kosal (Kanuni)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Ey aşıkı dildade gel nuş edelim bade  Salâhaddin Demirtaş (Abdullah, Salâhi Dede) (01.03.1912 — 05.03.1997)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Ademin ademliği irfan iledir  Ken’an Rifâî
 Aşkın ile aşıklar yansın  Doğan Ergin (Neyzen)
 Ben sanırdım alem içre hiç bana yar kalmadı  Bora Uymaz (Tanburi, Hanende)
 Bu aşk bir Bahri Ummandır  Meçhûl
 Cürmüme yoktur nihayet el medet ya rabbena  Asım Molla (Manisalı, Neyzen, Hoca) (1839)
 Derdimin dermanı ancak aşk  Cemil Altınbilek
 Ey Habibi Zülcelal  Ken’an Rifâî
 Eyledi ebyadını ithaf şahına Kenan  Cemil Altınbilek
 Gafil ne için usanmıyorsun  Ken’an Rifâî
 Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi “Demedim mi”  Hüseyin Sebilci
 Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedimmi_v2 “Demedim mi”  Hüseyin Sebilci
 Haktır Allah’ım Muhammed mahım  Meçhûl
 Hasbihal ettim bütün şeb  İzzeddin Hümâyî Bey
 Şeyhimin illeri uzaktır yolları  Doğan Ergin (Neyzen)
 Şuride vü şeyda kılan  Asım Molla (Manisalı)
 Taşub can bahri attı taşra beni  Ken’an Rifâî
 Ya Rabbi aşkın ver bana  Meçhûl
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Bunda gelen eger pirü civandır (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Canü gönülden seversen  Cüneyd Kosal (Kanuni)
 Çün doğup tuttu cihan yüzünü  İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
 Devran içinde durdum  Kemal Batanay
 Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur  Ahmet Hatipoğlu (25.09.1933 — )
 İstediğimi bildim Eşgere can içinde  Muammer Dede
 Mestanei aşkım ben ayamadım  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Selamet her dü alemde  Ken’an Rifâî
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Ey şehidi kerbelaya ağlayan  Salih-zade (Edirneli)
 İşitin ey yarenler aşk bir güneşe benzer  Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Haktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah  Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 İlim ilim bilmektir  Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
 Sen mi görüp sevmişin  Kazım Bey (Muallim)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Gel sürelim dem hu diyelim hu  Meçhûl
 Şol Cennet’in ırmakları akar Allah deyu deyu  Abidin Gerçeker (Dr.)
 Yine teşrif etti hilali recep  Meçhûl
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Aç ellerini gönülden  Meçhûl
 Alemler nura gark oldu  Çarşılı H. H. Hüseyin Tolon
 Allah diyelim daim  Fehmi Tokay
 Aşık oldum bendei cananeyim  Ahmet Hatipoğlu
 Aşık oldum bu gün meydan içinde  Ahmet Hatipoğlu (25.09.1933 — 23.08.2015))
 Aşkınla çak olsa bu ten  Meçhûl
 Bezmi cemşidde devran ki kadehlerle döner (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Bir dilde ki zehir ola envarı Muhammed  Naim Kaya
 Biz gönül bahçesinde gülüz imanım  Şeyh Talip Kargı
 Bu şeb hurşidi evrengi risalet geldi dünyaye  Itri
 Cem olmuş dervişleri  Hafız Zeki Altun
 Çün doğup tuttu cihanı  Itri
 Çün doğup tuttu cihanı_v2  Itri
 Çünkü bildin Mümin’in kalbinde Beytullah var  Esat Efendi
 Çünkü bildin Mümin’in kalbinde Beytullah_v2  Esat Efendi
 Dervişim deyip de dergaha geldin  Meçhûl
 Dil hanesi pür nur olur, Envarı zikrullah ile  Meçhûl
 Dil hanesi pür nur olur, Envarı zikrullah ile  Kemal Batanay (Tanburi, Hâfız) (1893 – 1981)
 Doğdu ol sadri risalet  Meçhûl
 Doğdu ol Şemsi Hakikat  Latif Ağa
 Doğdu ol Şemsi Hakikat_v2  Latif Ağa
 Doğmazdı kalbe iman, inmezdi Arza Kur’an  Sadeddin Kaynak
 Doğmazdı kalbe iman_v2  Sadeddin Kaynak
 Durmaz yanar vücudum  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 En muhteşem sevda o ki yar görünmez (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Erenler keremine gerçeklerin demine  Meçhûl
 Erler demine destur alalım pervaneye bak ibret alalım  Tahsîne Hanım (Hacı, Merhum)
 Estağfirullah El Azim  Meçhûl
 Estağfirullah el azim mürayinin işlerine_v2  Meçhûl
 Ey aşıkı dildade gel nuş edelim bade  Şeyh Sadık Efendi
 Ey güzellerden güzel ruhum Resuli Kibriya  Hüseyin Sebilci
 Ey güzellerden güzel v2  Hüseyin Sebilci
 Fesaddaknake Ya Hayral Bera  Sadeddin Kaynak
 Gaflet uykusundan yatar uyanmaz  Hüseyin Sebilci
 Gaflet uykusunda yatar uyanmaz_v2  Hüseyin Sebilci
 Gani Mevla’m nasip etse  Meçhûl
 Garib avare biçare  Kenan Rifai
 Geldi geçti ömrüm benim  Oktay Tem
 Gençlik uçtu uzaklara  Alaeddin Yavaşça
 Gördüm ön saflardaki Piri  Meçhûl
 Gözle olmaz özle gel (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Gül yüzünü rüyamızda görelim  Hüseyin Sebilci
 Güller sümbüller öter bülbüller  Hüseyin Sebilci
 Hak suretidir alemi imkan ile adem  Yusuf Ömürlü
 Hep fesad işlerime estağfirullah tövbe  Meçhûl
 Hep fesad işlerime estağfirullah tövbe_v2  Meçhûl
 İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir  Tahir Karagöz
 İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir_v2  Tahir Karagöz
 İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir_v3  Tahir Karagöz
 İntisabım ta ezeldendir  Nafia Muhasebecisi Nafi Bey
 İster idim Allah’ı (Entel hadi)  Meçhûl
 İşte geldi Ramazan  Tahir Karagöz
 Kabe’nin yolları bölük bölüktür  Meçhûl
 Kabe’nin yolları bölük bölüktür_v2  Meçhûl
 Mefatihul Huda oldu hilalin Ya Resul Allah  Itri
 Merhaba ey şulei ainei sırrı Hüda  Yusuf Çelebi
 Mevlam ver aşkını bana hayranın olayım senin  Seyyid Seyfullah
 Mevla’ya salli ve sellim aimen ebeden  Kenan Rifai
 Mualla Gavsi Sübhani  Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
 Mualla Gavsi Sübhani_v2  Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
 Müminin kalbini yuyup arıtan  Meçhûl
 Na’tı Mevlana  Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
 Nedir derdin senin bu matemin ne  Meçhûl
 Neye beyhude emekler  İzzeddin Hümayı Bey
 Ruhu cisme batın u zahirsin  Kenan Rifai
 Saf saf gelenler huşu ile secde edenler  Tahir Kargöz
 Sanma ey zahit kim alemi kasretteyiz  H. Cahit Gözkan (Udi)
 Seher vaktinin yeliyiz Sırrı hakikat diliyiz  Mehmet Efendi (Halveti)
 Sevgi baht olmuş ezelden bize  Tahir Karagöz
 Surei Kadr’de Hak celle ala  Mehmet İhsan Özer
 Şah Hüseynin firkatine  Meçhûl
 Taleal Bedru Aleyna  Meçhûl
 Taleal Bedru Aleyna v2  Meçhûl
 Taştı rahmet deryası  Meçhûl
 Taştı rahmet deryası_v2  Meçhûl
 Tövbe edelim zenbimize  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Tövbe edelim zenbimize_v2  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Tövbe edelim zenbimize_v3  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Tövbe edelim zenbimize_v4  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Uyurken seyrimde kalkdım ağlayı  Hacı Hafız Sami Özer
 Vaktinize hazır olun  Oktay Tem
 Ya ala beytinnebi  Aşki
 Ya men yuhibbu  Meçhûl
 Ya Resulallah şefaat eyle Allah Aşkına  Meçhûl
 Ya Resulallah şefaat eyle Allah Aşkına_v2  Meçhûl
 Ya Resulallah ya mahbube  Kenan Rifai
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Ya Şefial müznibin  İzzeddin Hümayı Bey
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Ağla gözüm ağla  Meçhûl
 Aşkın aldı benden beni  Meçhûl
 Aşkın aldı benden beni  Şirügani Ali Dede
 Aşkınla yandım  Ali Şenozan
 Bir gece manada gördüm yatmışım  Kenan Rifai
 Bülbül ten kafesinde  Meçhûl
 Cüd bi lutfek ya İlahi  Hacı Faik Bey
 Cüd bi lutfek ya İlahi_v2  Hacı Faik Bey
 Derdimin dermanı sensin  Hüdayi Şeyhi Ruşen Efendi
 Derdimin dermanı sensin_v2  Hüdayi Şeyhi Ruşen Efendi
 Dil hanesi pür nur olur envarı zikrullah ile  Mustafa Cahit Atasoy
 Eşrefoğlu al haberi bahçe bizim gül bizdedir  Meçhûl
 Ey resuli mirati Hak  Meçhûl
 Fehüve leyse cismen (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Firkatin nariyle yandım  Kenan Rifai
 Gelin ey aşıklar gelin  Meçhûl
 Gelin ey aşıklar gelin_v2  Meçhûl
 Gelin ey kardeşler gelin  Meçhûl
 Gel seninle gidelim yürü Mevla’ya  Tahir Karagöz
 Geydim hırkayı Hakk’ın yolunda  Metin Alkanlı
 Geydim hırkayı Hakk’ın yolunda  Sami Özer
 Gittin bu gelen meclise hicran yine şimdi (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Gözlerini noldu bidar eyledin  Meçhûl
 İsmi sübhan virdin mi var (Ötme bülbül)  Meçhûl
 İsmi sübhan virdin mi var_v2  Meçhûl
 Kıl kudumunla müşerref  Meçhûl
 Merhaba ya merhaba  Meçhûl
 Namımız yokken ademde  Kenan Rifai
 Nur ile doldu yine Kevnü Mekan  Meçhûl
 Nur ile doldu yine Kevnü Mekan_v2  Meçhûl
 Sen der isem şirk olur, ben der isem küfr olur  Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
 Şol Kainat olmadan  Tahir Karagöz
 Vahid la Yezal  Meçhûl
 Vere mi derdi sanem  Meçhûl
 Yarab sana binlerce şükür eyleriz ala  Necip Dede
 Yine firkat narına yandı cihan  Muallim İsmail Hakkı Bey
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Ey beni aşk ateşiyle yandıran  Sefer Dal
 Ey habibi muhterem  Meçhûl
 Ey habibi muhterem  İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
 Merhaba ey Sevgili Mahi Mubarek  İsmail Hakkı Bey
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 A Sultanım sen var iken  Meçhûl
 Acep lutfun seherinde  Meçhûl
 Alem içre ademoğlu haşredek sürgündemi (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Alemler nura gark oldu  Meçhûl
 Allahümme salli ala seyyidina “Salat-ı Ümmiye”  Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
 Allah bize lutfetti  Meçhûl
 Allah bize lutfetti_v2  Meçhûl
 Allah bize lutfetti_v3  Meçhûl
 Allah’ım Sultan’ım aşkın ver şevkin ver  İhsan Bey
 Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni  Meçhûl
 Aşkın ile aşıklar yansın  Sami Özer
 Aşkın oku ciğerimi yaka geldi yaka gider  Oktay Tem
 Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Ben bu aşka duş oldum  Meçhûl
 Ben bu aşka duş oldum_v2  Meçhûl
 Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane  Meçhûl
 Ben yürürüm yane yane  Halis Efendi
 Biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun  Tahir Efendi
 Bu aşk bir bahri ummandır  Meçhûl
 Bu aşk bir bahri ummandır_v2  Meçhûl
 Cümle kuşlar uyanmadan  Muhibbiyül Cerrahi Safer Dal
 Çalab’ım bir şar yaratmış  Ahmet Ayhan Altınkuşlar
 Çün doğup tuttu cihanı  Meçhûl
 Derdimin dermanı sensin  Meçhûl
 Derviş bağrı taş gerek  Süleyman Erguner
 Dervişlik baştadır tacda değildir  Meçhûl
 Dervişlik baştadır tacda değildir_v2  Meçhûl
 Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil  Cemil Altınbilek
 Dinle sözümü sana direm özge edadır  Meçhûl
 Dolap niçin inilersin  Selahaddin Gürer
 Durman yanalım ateşi aşka  Meçhûl
 Esselamu Aleyke  Meçhûl
 Ey Allah’ım beni senden ayırma  Meçhûl
 Ey aşıkı dildade  MeçhûlMeçhûlMeçhûl
 Ey aşk eri aç gözünü  Metin Alkanlı
 Ey enbiyalar serveri  Meçhûl
 Ey gafil uyan  Ali Şirügani Dede
 Gaflet ile Hakk’ı buldum diyenler  Bekir Sıdkı Sezgin
 Gaflet ile Hakk’ı buldum diyenler_v2  Bekir Sıdkı Sezgin
 Gani Mevla’m nasÎb etse varsam ağlayı ağlayı  Meçhûl
 Gelin gidelim Allah yoluna  Nuri Sesören
 Gönül hayran oluptur aşk elinden  Meçhûl
 Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur  Mutlu Torun (01.02.1942 — )
 Hak şerleri hayreyler  Zekai Zade Hafız Ahmet Ef.
 Hu zikri ve esmayı hüsna  Ahmet Hatipoğlu
 Lebbeyk Allâhümme lebbeyk Lebbeyke lâşerîkeleke lebbeyk “Telbiye”  Meçhûl
 Lebbeyk Allâhümme lebbeyk Lebbeyke lâşerîkeleke lebbeyk “Telbiye”  Amir Ateş (01.01.1942 — )
 Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Salat-ı Ümmiye (Allahümme salli ala seyyidina)  Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
 Serveri ser bülendimiz  Meçhûl
 Serveri ser bülendimiz_v2  Ebul Hamis
 Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim  Meçhul
 Sordum sarı çiçeğe  Meçhûl
 Sordum sarı çiçeğe_v2  Meçhûl
 Şemi ruhuna cismimi pervane düşürdüm “Niyâz İlâhîsi”  Meçhûl
 Şol Cennet’in Irmakları Akar Allah deyu deyu  Münir Nurettin Selçuk
 Şol Cennet’in Irmakları Akar Allah deyu deyu No: 1  Meçhûl
 Şol Cennet’in Irmakları Akar Allah deyu deyu No: 2  Meçhûl
 Tekbir  Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
 Tekbir ve Salatı Ümmiye  Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
 Tende canım canda cananımdır Allah  Meçhûl
 Tenda canım canda cananımdır Allah_v2  Meçhûl
 Urum’da Acem’de aşık olduğum  Meçhûl
 Urum’da Acem’de aşık olduğum  Müezzin Hüseyin Efendi
 Uyurken seyrimde kalkdım ağlayu  Muzaffer Ozak
 Ya ilahi gafletim çok haksızım hak Sendedir (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Yunus Emre buyurdu sevelim sevilelim  Tahir Karagöz
 Zatınla nefislerden münezzeh tealasın Allah  Bekir Visali (Şeyh, Hacı) (Manisa, 1882 — İzmir, 22.01.1962)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Şemi ruhuna cismimi pervane düşürdüm  Sultan Veled
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Aşkın yakıyor hasretle beni viran ediyor fani bedeni  Münir Ergi (Neyzen)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Yüce sultanım  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Yüce Sultanım_v2  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Ali almış sancağını eline  Cüneyd Kosal
 Aşkın ile aşıklar  Meçhûl
 Canı candır Hazreti Ahmet Muhammed  Ken’an Rifâî
 Canım kurban olsun senin yoluna  Şeyh Muzaffer Ozak
 Ela ey cümlenin bir mucidi  Ken’an Rifâî
 Şükr edelim Hakk’a ki Allah diyoruz  İzzeddin Hümâyî Bey
 Taştı rahmet deryası  Meçhûl
 Urum’da Acem’de aşık olduğum  Zakir Hafız Hasan Efendi
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Lafzai ismi Celal’in kalbi ah  İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Gelin ey aşıklar gelin bu menzil uzağa benzer  Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
 Hiç bulunmaz akranın  Meçhûl
 Zahid bize tan eyleme  Selahaddin Demirtaş
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Mücrimü asi günahkar bir kötü avareyim  İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
 Ümmidi Kenan oldu gözlerden nihan  Kenan Rifai
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Ey vuslatı dildarı talep eyleyen aşık  İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Aşkın meyine ben kane geldim  Sultan III. Selim Han
 Bir muazzam padişahsın  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Bir muazzam padişahsın_v2  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Bir muazzam padişahsın_v3  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Gönül fikri hayalinle  Şeyh Selahaddin Efendi
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Ehli aşka bir bela zindanıdır bu masiva  İsmail Hakkı Bey
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Allah demek Allah  İzzeddin Hümayi
 Ehli aşkın nayı cisminde  İzzeddin Hümayi
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 A Sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım Allah Allah Hüve Rabbüna Rahmani  Meçhûl
 Allah diyelim daim  Meçhûl
 Allah emrin tutalım rahmetine batalım  Meçhûl
 Allah emrin tutalım rahmetine batalım  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Arşın kubbelerine adı nurla yazılan “O Gece Sendin Gelen”  Dursun Çakmak (Müezzin)
 Aşkınla çak olsa bu ten  Hacı Nafiz Bey
 Aşkınla çak olsa bu ten_v2  Hacı Nafiz Bey
 Bağrımdaki biten başlar  Meçhûl
 Ben melamet hırkasını (Haydar Haydar)  Meçhûl
 Besmele, İhlas-ı Şerif ve Münacaat (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Besmele, İhlas-ı Şerif ve Münacaat_v2  Cinuçen Tanrıkorur (Udi)
 Bil Ebubekir ü Ömer Osman Ali  Kenan Rifai
 Bilmem nideyim aşkın elinden  Hâfız Mehmet Nezih Tolan (1940 — 1992)
 Bu aklü fikr ile Mevla’m bulunmaz  Meçhûl
 Can yine bülbül oldu  Meçhûl
 Canü gönülden seversen  Ali Kemal Belviranlı
 Cenabı Hakk’a hamd olsun  kenan Rifai
 Dil hanesi pür nur olur envarı zikrullah ile  Tolga Bektaş
 Dil hanesi pür nur olur envarı zikrullah ile  Yakup Gören (Hoca)
 Durmaz lisanım der Allah Allah  Kuddusi
 Dü cihanın mefhari  Muallim İsmail Hakkı Bey
 Dü cihanın mefhari_v2  Muallim İsmail Hakkı Bey
 Ela ey padişehler padişahı  İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
 Ey alemleri yaradan  Meçhûl
 Ey enbiyalar serveri  Meçhûl
 Ey enbiyalar serveri_v2  Meçhûl
 Ey habibi muhterem  İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
 Ey Hüda’dan lutfu ihsan isteyen  İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; “Büyük”, Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
 Eya nahvel hani eyyühel ihvani  Meçhûl
 Gel ey derviş seninle sözleşelim  Kenan Rifai
 Gelin Allah diyelim  Fehmi Tokay
 Göster cemalin  Meçhûl
 Gözüm daim görür yari  Kenan Rifai
 Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi_v1 “Demedim mi”  Meçhûl
 Güzel aşık cevrimizi çekemezsin dimedim mi_v2 “Demedim mi”  Meçhûl
 Hadden aşdı iştiyakın Ya Resul göster cemalin  Ahmed Çelebi (Zâkir)
 Hak bir gönül verdi bana, Ha demeden hayran olur  Halil Necipoğlu
 Hak tanınsın kimse gaddar kimse mağdur  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Her kaçan anarsam seni  Meçhûl
 İsmi Sübhan virdin mi var  Hasan Şanlıtürk
 Kaçma dervişlikten ey biçare avare kişi  Kenan Rifai
 Kıyamet gününde mahşer yerinde  Cüneyd Kosal
 La ilahe illallah Muhammed sallallah  Kenan Rifai
 La İlahe İllallah_v2  Kenan Rifai
 Merhaba ey fahri alem  Amir Ateş
 Muhammed dünyaya geldi  Çarşılı H. H. Hüseyin Tolon
 Ne ki mevcud ise alemde güzel doğru iyi (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Noldu bu gönlüm  Süleyman Erguner (Neyzen)(Dede)
 Rahman ve rahim rabbimiz Allah’ın adıyle (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Sana insan zaman kainat aşık  Kenan Rifai
 Seni sevdim kimi sevdim ise  Kenan Rifai
 Şah iken lahutda  İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
 Şehinşahı cihan banı risalet şahı zi unvan  Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
 Şu benim divane gönlüm  Hüseyin Sebilci
 Urumda acemde aşık olduğum Yemen ellerinde Veysel Karani “Veysel Karani”  Meçhûl
 Ya imamel kıbleteyn  Kenan Rifai
 Ya Rabbena Ya Rabbena  Kemal Gürses
 Ya Rabbena Ya Rabbena_v2  Kemal Gürses
 Ya Rabbi aşkın ver bana  Yakup Gören
 Yar elinden aşk meyin biz içmişiz  İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
 Yaru canı bulmak istersen  İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
 Eserin lk Dizesi  Bestekâr
 Benim bunda kararım yok (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Gönül kuşum Kaf dağın aşarken al canımı (Bestekârın kendi el yazması)  Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
 Senin aşıkların kılmaz nazar firdevsi alaya  Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Benim ol aşk bahrisi  Cemil Altınbilek
 Zahid bizi tan eyleme  Meçhûl
 Eserin İlk Dizesi  Bestekâr
 Bahri vahdet kaplamıştır  İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
 Bir kez gönül yıktın ise  Cemil Altınbilek
 Şems’i Tebriz’e döndüm  Cemil Altınbilek