Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Erdinç Çelikkol
Saz Semâî Aydın Oran
Saz Semâî Hüseyin Sâdeddin Arel (18.12.1880 — 06.05.1955)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev (Cankurtaran) İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Selim Dede (Konani)
Saz Semâî Selim Dede (Konani)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512)
Peşrev Reftâr Kalfa (? — 1700?)
Saz Semâî Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512)
Saz Semâî Reftâr Kalfa (? — 1700?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Karabet (Hânende, Garabet) (1855 — 1915)
Saz Semâî Karabet (Hânende, Garabet) (1855 — 1915)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev ?
Saz Semâî ?
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Artin Çilingiroğlu (? — 27.10.2011)
Saz Semâîsi Hamparsum Limoncuyan (Kemani, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Her makamın nağmesinde ayrı ayrı neşe var Ahmed Avni Konuk (1871 — 19.03.1938)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Şerif Çelebi (? — 1680?)
Saz Semâî Şerif Çelebi (? — 1680?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? – 1814)
Saz Semâî İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? – 1814)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Muzaffer (Sâatçi Mustafa Efendi) (? — 1710?)
Saz Semâî Muzaffer (Sâatçi Mustafa Efendi) (? — 1710?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Sâdık Ağa (Musâhib-i Şehryârî, Kemani, Tanburi, Hâfız, Mehmed)
(1757? — 1815)
Saz Semâî Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Alsam aguşuma bir şeb o mehi hale gibi Mehmed Ağa (Küçük, Hızır, Ağa-Zâde, Musâhib-i Şehryârî, (? — 1800?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Saz Semâî Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Musi (Tanburi, Haham Muşe Fao/Mûsâ) (? — 1770)
Saz Semâî Mehmed Bey (Kanuni, Enderûnî Beykozlu Sâlih) (1859 — 11.04.1925)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev No: 1 Meçhul
Peşrev No: 2 Meçhul
Peşrev Osman Dede (Nâyi, Şeyh, ) (1652? — 1730)
Saz Semâî Corci (Kemani, Âmâ) (? — 1805?)
Saz Semâî No: 1 Meçhûl
Saz Semâî No: 2 Meçhûl
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Ârif Mehmed Ağa (Tanbûrî, Şirin, Keçi) (1794? — 1843)
Saz Semâîsi Ârif Mehmed Ağa (Tanbûrî, Şirin, Keçi) (1794? — 1843)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz Semâî Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev İsmail Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Saz Semâî İsmail Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Akif Dede (Rebabi)
Peşrev Corci (Kemani, Âmâ) (? — 1805?)
Peşrev Yümnî Dede (? — 1800?)
Saz Semâîsi Akif Dede (Rebabi)
Saz Semâîsi Yümnî Dede (? — 1800?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Saz Semâîsi Musi (Tanbûrî, Haham Muşe Fao/Mûsâ) (? — 1770)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Hamparsum Limoncuyan (Kemani, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Saz Semâî Hamparsum Limoncuyan (Kemani, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Hüseyin Dede Efendi (Eyyûbî, Dervîş) (? — 1740)
Saz Semâî Hüseyin Dede Efendi (Eyyûbî, Dervîş) (? — 1740)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Taksim Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Oyun Havası Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Peşrev Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Peşrev Yılmaz Öztuna (20.09.1930 — 09.02.2012)
Saz Semâî Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Saz Semâî Fethi Karamahmutoğlu (Udi) (07.10.1942 — 07.10.1999)
Saz Semâî Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Saz Semâî Op. 4 “Kapris” Yılmaz Öztuna (20.09.1930 — 09.02.2012)
Sirto (Bestekârın kendi el yazısı) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Saz Semâî Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Said Efendi (Çengi)
Saz Semâîsi Said Efendi (Çengi)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev İsmail Hakkı Özkan (Müzikolog) (15.04.1941 — 24.09.2010)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Meçhûl
Peşrev Osman Dede (Nâyi, Şeyh, ) (1652? — 1730)
Saz Semâî Meçhûl
Saz Semâî Osman Dede (Nâyi, Şeyh, ) (1652? — 1730)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Çıkar eflake derunum şereri döne döne (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Dildedir mihrin ko hak olsun yolunda canü ten (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Feryadıma ol kameti şimşad yetişmez (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Gönül yetti ecel zevki ruhi dildar yetmez mi (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Saz Semâî Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa 1871 — Yemen 1903)
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa 1871 — Yemen 1903)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Saz Semâî Hakkı Bey (Ser-müezzin, Hâfız, İsmail) (İst. 01.07.1857 — İst. 21.01.1917)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Hüseyin Fahreddin Dede (Neyzen, Şeyh, “Fahri”) (03.10.1854 — 15.09.1911)
Saz Semâî Hakan Alvan (Neyzen) (12.09.1970 — )
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Longa Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Peşrev Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Saz Semâî Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ) ?
(870 – Aralık 950)
Saz Semâî Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ) ?
(870 – Aralık 950)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Mahmud I. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel) (02.08.1696 — 13.12.1754)
Saz Semâîsi Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Saz Semâîsi Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Saz Semâîsi Musi (Tanbûrî, Haham Muşe Fao/Mûsâ) (? — 1770)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ) ?
(870 – Aralık 950)
Saz Semâî Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ) ?
(870 – Aralık 950)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev İsmail Ağa (Kemani) (? — 1870?)
Saz Semâî İsmail Ağa (Kemani) (? — 1870?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Saz Semâîsi Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Ahmed Ağa (Musâhib, Seyyid, Vardakosta (1728? — 1794)
Saz Semâî Ahmed Ağa (Musâhib, Seyyid, Vardakosta (1728? — 1794)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Andon Efendi (Lavtacı, Ûdî, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)
Saz Semâî Andon Efendi (Lavtacı, Ûdî, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Peşrev Ali Ağa (Kemânî) (1770 — 06.06.1830)
Peşrev Gavsi Baykara (Neyzen, Kudümzen, Dede) (24.03.1902 — 15.11.1967)
Saz Semâî Ali Ağa (Kemânî) (1770 — 06.06.1830)
Saz Semâî Hüseyin Dede Efendi (Eyyûbî, Dervîş) (? — 1740)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Erdinç Çelikkol
Saz Semâî Aydın Oran (Kemânî) (1937 — )
Saz Semâî Necmi Pişkin
Saz Semâî Rüştü Eriç (Ûdî) (1914 — 26.11.2007)
Perişan eyledim dilden gamı Hüseyin Sâdeddin Arel (18.12.1880 — 06.05.1955)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Kâtip Çelebi (1608 — 1656)
Saz Semâî Buhurcu
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Bir aşiran maye taksimi neyin pür zevk olur Ahmed Avni Konuk (1871 — 19.03.1938)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Tatar Ahmet Ağa
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Saz Semâî İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev ?
Saz Semâî ?
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Dil-Hayat Hanım (Kalfa, Tanbûrî, Hânende) (1710? — 1780)
Saz Semâî Dil-Hayat Hanım (Kalfa, Tanbûrî, Hânende) (1710? — 1780)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Neyzen Deli İsmail Dede (Veli Dede) (1808? — 1860?)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Emin Efendi (Notacı, Muallim, Hacı) (1845 — 1907)
Peşrev Reftâr Kalfa (? — 1700?)
Saz Semâî Emin Efendi (Notacı, Muallim, Hacı) (1845 — 1907)
Saz Semâî Reftâr Kalfa (? — 1700?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Mahmud I. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel) (02.08.1696 — 13.12.1754)
Saz Semâî Mahmud I. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel) (02.08.1696 — 13.12.1754)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Murad lV. (Sultan, Han, Gazi, Bağdad Fâtihi) (27.07.1612 — 08.02.1640)
Saz Semâî Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev ?
Saz Semâî ?
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Peşrev Yahyâ Çelebî (Tanburi)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Saz Semâî Meçhûl
Saz Semâî Yahyâ Çelebî (Tanburi)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Ahmed Ağa (Çilingir-zâde) (? — 1862)
Peşrev Andon Efendi (Lavtacı, Ûdî, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)
Peşrev Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev Handan Ağa
Peşrev İbrahim Ağa (? — 1740?)
Peşrev Sâid Efendi (Çengi)
Saz Semâî Ahmed Ağa (Çilingir-zâde)
Saz Semâî Andon Efendi (Lavtacı, Ûdî, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)
Saz Semâî Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Handan Ağa
Saz Semâî İbrahim Ağa (? — 1740?)
Saz Semâî Said Efendi (Çengi)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Hamparsum Limoncuyan (Kemânî, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Peşrev Reftâr Kalfa (? — 1700?)
Saz Semâî Hamparsum Limoncuyan (Kemânî, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Saz Semâî Reftâr Kalfa (? — 1700?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Ahmed Ağa (Tanbûrî, Musâhib, Seyyid, Vardakosta (1728? — 1794)
Saz Semâî Ahmed Ağa (Tanbûrî, Musâhib, Seyyid, Vardakosta (1728? — 1794)
Güzeşti arzu ez had be payi bui tu mana Abdülkadir Merâğî (Hoca, Hâfız, İbnü Gaybî) (1360? — Mart 1435)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Saz Semâî Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512)
Peşrev Cüneyt Kosal (Kanûnî)
Peşrev Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Peşrev Hindular
Peşrev Solak-zâde (Mıskaalî Mehmed Hemdemî Çelebî) (? — 1658)
Saz Semâî Fikret Karakaya
Saz Semâî Hindular
Saz Semâî İsmail Hakkı Özkan (Müzikolog) (15.04.1941 — 24.09.2010)
Saz Semâî Meçhûl
Saz Semâî Rifat Kayakök
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Kâtip Çelebi (1608 — 1656)
Saz Semâî Kâtip Çelebi (1608 — 1656)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Peşrev Selim Dede (Kudûmzen)
Peşrev Şentürk Deveci
Saz Eseri “Başka Bir Alem” Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz Semâî Selim Dede (Kudûmzen)
Her ne dem saki elinden sagarı işaret gelir Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Saz Semâî Ali Dede – Efendi (Ser–Neyzen, “Ser–Nâyî” ) (? — 1820?)
Saz Semâî Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Hızır Ağa (Kemânî, Tanbûrî) (18. Yüzyıl)
Peşrev Tiryâkî (Petraki) (? — 1610?)
Saz Semâî Hızır Ağa (Kemânî, Tanbûrî) (18. Yüzyıl)
Saz Semâî Tiryâkî (Petraki) (? — 1610?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Saz Semâî Hakkı Bey (Ser-müezzin, Hâfız, İsmail) (İst. 01.07.1857 — İst. 21.01.1917)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Ahmed Ağa (Musâhib, Seyyid, Vardakosta (1728? — 1794)
Peşrev Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Peşrev Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512)
Peşrev Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Peşrev Emin Dede (“Yazıcı”, Neyzen, Hâfız, Hattat, Hacı, Mehmed
(14.03.1883 – 03.02.1945)
Peşrev Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Peşrev Gavsi Baykara (Neyzen, Kudümzen, Dede) (24.03.1902 — 15.11.1967)
Peşrev Sâdeddin Heper (10.05.1899 — 11.05.1980)
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saz Semâî Aydın Oran (Kemânî) (1937 — )
Saz Semâî Cavit Ersoy
Saz Semâî Danyal Mantı (Eskişehir, 1956 — )
Saz Semâî Dürri Turan (Tanbûri) (1885 – 16.06.1961)
Saz Semâî Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Saz Semâi Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Saz Semâî Gavsi Baykara (Neyzen, Kudümzen, Dede) (24.03.1902 — 15.11.1967)
Saz Semâî Osman Nuri Özpekel (Ûdî) (07.03.1957 — )
Unutturur gamı ol kumuranı söyletsek Itri
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Hızır Ağa (Kemani) (? – 1760?)
Saz Semâî Hızır Ağa (Kemani) (? – 1760?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev ?
Saz Semâî ?
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Peşrev Hasib Dede (Erzurumlu) (XlX. Y.Y.)
Saz Semâî Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Saz Semâî Hasib Dede (Erzurumlu) (XlX. Y.Y.)
Saz Semâî ?
Çeksem o şuhu sineye Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Saz Semâî Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Hafız Efendi (Altunizade)
Naveki gamzen ki her dem bağrımı pünhan İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Saz Semâî Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev (No: 1) Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Peşrev (No: 2) Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Peşrev Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Peşrev Hızır Ağa (Kemânî, Tanbûrî) (18. Yüzyıl)
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? – 1814)
Peşrev İsmet Ağa (Tanbûrî) (? — 1870?)
Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Peşrev Kâtip Çelebi (1608 — 1656)
Peşrev Selim Dede (Kudûmzen)
Saz Eseri İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Artin Çilingiroğlu (? — 27.10.2011)
Saz Semâî Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Saz Semâî Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Saz Semâî Gavsi Baykara (Neyzen, Kudümzen, Dede) (24.03.1902 — 15.11.1967)
Saz Semâî Hızır Ağa (Tanbûrî) (? — 1830?)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Yine ey ruhi musavver Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Saz Semâî Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
O dil ki ne gamu enduhu ne melal tutar İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 – 1869)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Buhurcu
Peşrev Hasib Dede (Erzurumlu) (XlX. Y.Y.)
Saz Semâî Buhurcu
Saz Semâî Hasib Dede (Erzurumlu) (XlX. Y.Y.)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Emin Dede (“Yazıcı”, Neyzen, Hâfız, Hattat, Hacı, Mehmed
(14.03.1883 – 03.02.1945)
Saz Semâî Kani Karaca (Hâfız) (1930 – 29.05.2004)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Saz Semâî Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ) ?
(870 – Aralık 950)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Erdinç Çelikkol
Peşrev Handan Ağa
Peşrev Sâdık Ağa (Musâhib-i Şehryârî, Kemânî, Tanbûrî, Hâfız, Mehmed)
(1757? — 1815)
Peşrev Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz Semâî Erdinç Çelikkol
Saz Semâî Handan Ağa
Saz Semâî Meçhûl
Saz Semâî Rifat kayakök
Saz Semâî Sâdık Ağa (Musâhib-i Şehryârî, Kemânî, Tanbûrî, Hâfız, Mehmed)
(1757? — 1815)
Saz Semâî Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Reftâr Kalfa (Tanbûrî) (? — 1700?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Peşrev Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa, 1871 — Yemen, 1903)
Saz Semâî İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Saz Semâî Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Saz Semâî Rifat Kayakök
Gördüğüm şeb bağrımı hun eyledi Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Saz Semâî İsmail Hakkı Özkan (Müzikolog) (15.04.1941 — 24.09.2010)
Saz Semâî Mehmed Ağa (Küçük, Hızır, Ağa-Zâde, Musâhib-i Şehryârî, (? — 1800?)
Saz Semâî Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Yandı canem hecr ile Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Cemil Efendi (Şekerci, Udi, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)
Saz Semâî Cemil Efendi (Şekerci, Udi, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Ali Dede (Neyzen, Arapzâde)
Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Saz Semâî Meçhûl
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Selim Dede (Neyzen)
Saz Semâî Selim Dede (Neyzen)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Abdülhâlim Paşa (Vezir, Kavalalı Prens Mehmed)
(25.03.1830-4 — Haziran 1894)
Peşrev Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Peşrev Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh) (1642, 1647? — 1729?)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Saz Semâî Aziz Dede (Ser-Neyzen) (1835 — 07.03.1905)
Saz Semâî Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Bize bir meclis olsa Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Hakan Alvan (Neyzen) (12.09.1970 — )
Saz Semâî Hakan Alvan (Neyzen) (12.09.1970 — )
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Ali Rızâ Şengel (Eyyûbî) (1880 — 28.09.1953)
Saz Semâî Ali Rızâ Şengel (Eyyûbî) (1880 — 28.09.1953)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Saz Semâî Subhi Ezgi (Neyzen, Tanbûrî, Albay, Dr. Mehmet Zühdü (1869 — 12.04.1962)
Şehin şahı cihan amadei ihsanınım Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Mahmud I. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel) (02.08.1696 — 13.12.1754) Han
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Saz Semâî Hakkı Bey (Ser-müezzin, Hâfız, İsmail) (İst. 01.07.1857 — İst. 21.01.1917)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Saz Semâî Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Seyyid Mehmed Nuh (? — 1714)
Niçün pünhan edersin ruyini ey şuhi nazende Abdullah Ağa (Hânende, Şehlevendim, Şehlâ Hâfız) (1775? — 1825?)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Haldun Menemencioğlu
Saz Semâî Haldun Menemencioğlu
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Abdülkadir Töre (Kemânî, Kâşgarlı (1873 — 27.08.1946)
Peşrev İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Saz Semâî Abdülkadir Töre (Kemânî, Kâşgarlı (1873 — 27.08.1946)
Saz Semâî Aydın Nafiz Oran (Kemânî) (Ankara, 1937 — İstanbul, 03.07.2018 )
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa, 1871 — Yemen, 1903)
Alsam aguşuma bir şeb o mehi hale gibi Mehmed Ağa (Küçük, Hızır, Ağa-Zâde, Musâhib-i Şehryârî, (? — 1800?)
Kar Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Bekir Sıtkı Sezgin (01.07.1936 – 10.09.1996)
Peşrev Emin Dede (“Yazıcı”, Neyzen, Hâfız, Hattat, Hacı, Mehmed
(14.03.1883 – 03.02.1945)
Peşrev Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Saz Semâî Emin Dede (“Yazıcı”, Neyzen, Hâfız, Hattat, Hacı, Mehmed
(14.03.1883 – 03.02.1945)
Saz Semâî İsmail Hakkı Özkan (Müzikolog) (15.04.1941 — 24.09.2010)
Aya ne ola ol hilal ebru Halim Çavuş (Enderunlu)
Bir görüşde düştü gönlüm Abdülhâlim Ağa (1720? – 1802)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Mehmed Bey (Kanuni, Enderûnî Beykozlu Sâlih) (1859 — 11.04.1925)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Saz Semâî Saîd Dede (Şeyh, Neyzen, Mehmed) (1803? — Eylül 1853)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz Semâî Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, “İlhâmî”) (24.12.1761 — 28.07.1808)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev İsmet Ağa (Miskali)
Saz Semâî İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 – 1869)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Ey şahı zaman kıl beni lutfun ile mesrur Hâşim Bey (Müezzinbaşı, Hacı) (1815 – 1868)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Emin Dede (“Yazıcı”, Neyzen, Hâfız, Hattat, Hacı, Mehmed
(14.03.1883 – 03.02.1945)
Peşrev İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Emin Dede Efendi (Neyzen) (? — 1745)
Tiri sitemin ey kaşı yay İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Longa Rûhî Ayangil (Kanuni) (12.12.1953 — )
Peşrev Rûhî Ayangil (Kanuni) (12.12.1953 — )
Peşrev Ümit Gürelman (Neyzen) (16.02.1946 — )
Saz Eeseri Göksel Baktagir (Kanuni)
Saz Semâî Hakan Alvan (Neyzen) (12.09.1970 — )
Saz Semâî Rûhî Ayangil (Kanuni) (12.12.1953 — )
Vecd-i Dil bir şarkı yazdım yad edin dostlar beni Hakan Alvan (Neyzen) (12.09.1970 — )
Vecd-i Dilden geçtin amma geçmedin elden gönül Osman Nuri Özpekel (Udi) (07.03.1957 — )
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Saz Semâî Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev (Lapa lapa yağan pamuklar) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî (Bir de süpürge) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Gel terennüm eyle cana Ahmed Avni Konuk (1871 — 19.03.1938)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu’l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Eserin İlk Dizesi Bestekâr
Peşrev Dividdar
Saz Semâî Dividdar